Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är ett examensarbete?

Ett examensarbete kan även kallas för uppsats. En uppsats skrivs av högskole- och universitetsstudenter på kandidat- och magisternivå (c- och d-nivå). På högskolenivå bör du använda texter som är skrivna på en högre vetenskaplig nivå än den du själv befinner dig på. Uppsatserna kan dock fungera som källa till annan litteratur, ge tips på metoder och arbetssätt. 

Examensarbeten från Högskolan Väst

Du hittar examensarbeten och uppsatser skrivna vid Högskolan Väst i DiVA och i  Libris Uppsök.

Du hittar referenser till alla godkända examensarbeten i DiVA. Det är upp till studenterna om uppsatsen ska finnas i fulltext i DiVA.

Om arbetet inte finns tillgängligt i fulltext så kan du mejla till arkiv@hv.se för att efterfråga att få en papperskopia från högskolans arkiv.

Sök examensarbeten och uppsatser vid andra lärosäten

Libris Uppsök - examensarbeten och studentuppsatser från många av Sveriges högskolor och universitet.

OpenDOAR
Här samlas söktjänster innehållande vetenskapliga fulltexter från universitet och högskolor från hela världen. För att söka efter uppsatser kan du:

  • Klicka på Search for respositories
  • Under valet Any content type väljer du Thesis
  • Ytterligare val kan vara land, språk eller ämne.
  • Sökningen visar en lista på tillgängliga system där man kan hitta uppsatser.

Tänk på att

När du söker en uppsats som du vet borde finnas i DiVA och du inte hittar den ska du:

  • Kontakta utbildningsadministratören på den institution där uppsatsen skrivits om den är skriven under det senaste året
  • Kontakta arkivarien om det är en äldre uppsats. Tänk på att lämna all information du har om uppsatsen.

Mer information


Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå Bibliotekarie
elisabeth.navera@hv.se

Margareta Åkesson

Margareta Åkesson Arkivarie Arkivarie
margareta.akesson@hv.se

Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad