Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om du använt ChatGPT eller någon annan AI-tjänst i ditt arbete, utifrån att det varit en del av uppgiften eller på annat vis är tillåtet, använder du följande mall när du bygger referensen:

Mall:

Företaget som handhar tjänsten. (2023). Namn på AI:n (versionsnummer) [Stor språkmodell]. URL

Texthänvisning:

OpenAI (2023) påstår att…

Ett svar som levereras är… (OpenAI, 2023).

Referenslista:

OpenAI. (2023). ChatGPT (version 3.5) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/

Observera!

Om du använder till exempel Chat GPT i din text bör du i metodavsnitt eller på annat passande ställe i texten beskriva hur du använt verktyget. Visa vilka promptar, det vill säga frågor, du ställt och vilken del av den genererade texten du använt.

Läs mer om AI-tjänster och referenshantering på sidan How to cite ChatGPT.

Tips från biblioteket! Vi har förstått att ChatGPT hittar på referenser som inte finns. Tänk på att alltid undersöka äktheten i de angivna referenser du eventuellt får precis som du källkritiskt ska granska den information AI-tjänsten ger dig.

Senast uppdaterad