Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är det material som har samlats in eller genererats av forskare genom ett projekt för att tjäna som underlag till vetenskapliga analyser och validering av forskningsresultat. Forskningsdata kan vara allt från mätresultat och observationer till datakod, bilder och ljudfiler.

Forskningsdata är en viktig del av forskningen och idag ökar andelen forskningsfinansiärer och myndigheter som arbetar för att tillgängliggöra forskningsdata samt att bevara den långsiktigt.

För att uppfylla detta så krävs också att hanterandet av data sker på ett korrekt sätt. En vägledning i detta är FAIR-principerna som innebär att forskningsdata ska vara sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)

Vem äger forskningsdatan?

Till skillnad från artiklar, böcker och annat material som produceras av forskare så ägs inte forskningsdatan av forskaren själv. Om forskningen bedrivits till exempel vid universitet eller högskolan så är  det lärosätet som äger forskningsdatan.  Forskningsdatan blir därmed en allmän handling. Eftersom Högskolan Väst är en myndighet tillämpas offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar kan begäras ut från myndigheten så länge de inte omfattas av en sekretessbestämmelse eller annan relevant lagstiftning. 

Bild på hur processen går till

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen