Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du hur du refererar till 

Tillstånd att använda andras bilder

Det räcker ofta att skicka ett mejl till upphovsmannen/förlaget för att få tillstånd att använda andras bilder.

En del förlag har, via sin webbsida, ett formulär där du kan be om lov. Om det handlar om ett internationellt förlag kan det kallas för Permission to use content. Hittar du inget sådant mejlar du förlaget.

För bilder, tabeller etc. som har en Creative Commons licens behöver du inte söka tillstånd. Visas med CC, t.ex. CC BY-NC. Läs mer om Creative Commons här. Ange i fotnoten om det är en CC-BY eller att du har fått tillstånd att använda bilden eller tabellen. Hänvisar du till olika källor, döp varje bild med ett löpande nummer, t.ex.  bild 1, bild 2, etc. 

Referera direkt under bilden varifrån bilden kommer.

I fotnoten skrivs t.ex:

Mall

Namn (år, sida eller bildnummer) Tillstånd enligt mejl/telefon/muntligt datum/månad, år.

Exempel:
Andersson (2019, s.15) Tillstånd enligt mailkonversation 8/4, 2022.

Olsson (2022, bild 1) Tillstånd enligt telefonsamtal 2/6, 2022.

Tabell 4 är publicerad med CC-BY 4.0 licens.

Det finns en del punkter du behöver få med när du frågar om tillstånd: ​

  • Leta på förlagets webbsida efter rubriker som t.ex.  Permission och Thesis eller Dissertation. Följ sedan instruktionerna.
  • Gör upphovsmannen införstådd med syftet för användningen av verket samt hur du kommer att tillgängliggöra det hela. 
  • Fråga om det finns tidsbegränsning på tillståndet eller om det är obegränsat.

Exempel:
Shier har publicerat bilden Pathways to participation i tidskriften Children & Society. Förlaget Wiley äger upphovsrätten och för att kunna använda bilden i ert arbete ska ni kontakta förlaget. Informationen om hur du bör gå tillväga finns i det här fallet under Rights & Permissions: General Permissions Queries/How to clear permissions.

När du fått tillstånd att använda bilden: Referera direkt under bilden till källan som en APA-referens, men börja med artikelns/bokens titel:

"Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations" av H. Shier, 2001, Children & Society, 15, 107-117. Copyright 2001 by Wiley. Reprinted with permission. 

CC BY-NC eller annan CC licens:
Anpassad efter "Informationsdisken", av A. Olsson, 2022, Biblioteksbladet , 7(3), 9 (https://doi.org/10.4567./0123-000). CC BY-NC.

Ändra aldrig i materialet, det är ett intrång i upphovsmannens rättigheter. Läs mer om Upphovsrätt.

Bild från bok

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (År). Kursiv titel [typ av media]. (ev. uppl.) Förlag.

Texthänvisning

Embryot på bilden (Nilsson & Hamberger, 2003) visar att ...

Nilsson och Hamberger (2003) fotograferade ett embryo ...

Referenslista

Nilsson, L., & Hamberger, L. (2003). Ett barn blir till. (4:e uppl.). Bonnier.

Bild från internet - okänd upphovsman

Mall

Webbplatsens /organisationens namn. (år). Bildens motiv i kursiv stil [Bild]. Webbtjänstens namn. URL

Texthänvisning

Bilden visar en apa (Clip art, u.å.) som hänger i ett träd.

Anmärkning: u.å. betyder utan år

Referenslista

Clip art (u.å.). Apa [Bild]. Openclipart. https://openclipart.org/detail/274727/orangutan

Bild, privat

Texthänvisning, under bilden

Efternamn, förnamnsinitial (privat bild).

I fotnoten t.ex: 

Äger du bilden skriver du:
Privat bild 

Äger någon annan bilden skriver du:
Tillstånd enligt mailkonversation 14/2, 2019.

Affisch, broschyr, katalog, program

Mall

Författare, A. (År). Titel i kursiv stil [Affisch/Broschyr/Katalog/Program]. Förlag.

Alt.

Författare, A. (År). Titel i kursiv stil  [Affisch/Broschyr/Katalog/Program]. URL

Texthänvisning

​Socialförvaltningen, Tingsryds kommun (u.å.) berättar om...

Behöver du hjälp med sysselsättning så finns Aktivitetshuset i Tingsryd (Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun, u.å.).

Skolverkets (2018) affisch kring källkritik användes för att arbeta med eleverna i klassen.

Sundsvalls sjukhus bjöd in till öppet hus och programmet innehöll bland annat föreläsningar och guidade turer (Landstinget i Västernorrland, u. å). 

Referenslista

Landstinget i Västernorrland. (u.å.). Välkommen till Sundsvalls sjukhus. [Program]. https://www.rvn.se/contentassets/4bf7bfd74f724f4ebc234c49f192ade6/oppet-hus-12-okt_sundsvall.pdf

Skolverket. (2018). Kolla källan! [Affisch]. https://www.skolverket.se/getFile?file=3935

Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun. (u.å.). Socialpsykiatrin Aktivitetshuset [Broschyr]. Tingsryds Kommun.

Diagram / Figurer / Grafer /Tabeller

Om du behöver använda andras diagram, figurer, grafer eller tabeller som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du fråga upphovsrättsinnehavaren om tillstånd och få ett skriftligt godkännande att få använda materialet i fråga.

När du har fått detta tillstånd använder du dig av en av mallarna för Illustrationer.

Funderar du på hur du själv gör tabeller och figurer på rätt sätt tipsar vi om sidan "Tables and Figures" som finns i APA 7- bloggen. Kort sammanfattat, tabeller och figurer har nummer ( till exempel Tabell 1) och titel över tabellen/figuren medan förklaringen till tabellen/figuren läggs under. 

Karta

Efternamn, Förnamnsinitial. (År). Titel i kursiv  [typ av media]. Utgivare.

alternativt

Karttillverkaren (År) [beskriv vad kartan visar i hakparentes]. Hämtad dag månad, år. URL

Texthänvisning

På Google Maps (Google, u.å.) visas vägen från Sverige ända ner till Chinon i Frankrike.

Referenslista

Google. (u.å.) [Google Maps directions for driving from Trollhättan, Sweden to Chinon, France]. Hämtad 20 februari, 2020, från https://www.google.com/maps/dir/58.2826068,12.2934585/37500+Chinon,+Frankreich/@52.3993702,-2.24343,5z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47fd418161944fab:0x6a71743c76ccc047!2m2!1d0.240385!2d47.167296!3e3

Senast uppdaterad