Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Till personlig kommunikation räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar - både på lärplattform och i klassrum, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor. När det gäller referenser till denna typ av källor måste du ha berörda personers tillstånd.

I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Numrera fotnoterna löpande även om samma källa används fler gånger. Läggs de i referenslista ska de läggas under egen rubrik.

Texthänvisning

I texten skriver man t.ex.:

 Halse [fotnot 1] framhöll att den typ av tjänsteproduktion som Aerotech Telub erbjuder är en viktig del av Saabs kärnverksamhet.
Näverå [fotnot 2] påpekar att e-böcker ska marknadsföras...
I fotnoten skriver man då:

[fotnot 1] Bengt Halse VD Saab, intervju den 11 april 2002.
[fotnot 2] Elisabeth Näverå Bibliotekarie Högskolan Väst, e-post 19 augusti 2021.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen