Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Till personlig kommunikation räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar - både på lärplattform och i klassrum, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor. När det gäller referenser till denna typ av källor måste du ha berörda personers tillstånd.

I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Numrera fotnoterna löpande även om samma källa används fler gånger. Läggs de i referenslista ska de läggas under egen rubrik.

Empiriskt material

Observera att Intervjuer och enkäter inte ska hanteras som övriga muntliga eller skriftliga källor. Hur de ska hanteras beror på ämnesdisciplin och därför hänvisar vi att till de riktlinjer som ges på din institution eller rådfrågar din handledare/lärare. Du kan också hitta denna typ av information i metodböcker.

Det är viktigt att behandla sina intervjupersoner konfidentiellt. Referera inte till dem med deras riktiga namn utan använd fingerade namn eller enligt något system, till exempel ”Informant nummer 1”, ”Informant nummer 2” etc. Notera att även om ni ger era informanter fingerade namn kan de identifieras om ni anger på vilket företag de arbetar och vilka arbetsuppgifter de har, särskilt om det är ett mindre företag. Ta ta handledaren till hjälp i hur ni ska göra för att hantera personuppgifter.

Texthänvisning

I texten skriver man t.ex.:

 Halse [fotnot 1] framhöll att den typ av tjänsteproduktion som Aerotech Telub erbjuder är en viktig del av Saabs kärnverksamhet.
Näverå [fotnot 2] påpekar att e-böcker ska marknadsföras...
I fotnoten skriver man då:

[fotnot 1] Bengt Halse VD Saab, intervju den 11 april 2002.
[fotnot 2] Elisabeth Näverå Bibliotekarie Högskolan Väst, e-post 19 augusti 2021.

Senast uppdaterad