Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du hur du refererar till rättsfall ang. 

Högsta domstolen

Högsta domstolens beslut 2011-12-20 i mål Ö 318-11.
Högsta domstolens dom 2011-12-06 mål B 2521-11.

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

RÅ 1997 ref. 6.
RÅ 1997 not. 5.
Högsta förvaltningsdomstolen 2014 ref. 4.
Högsta förvaltningsdomstolen 2014 not. 10.

Hovrätterna

RH 2015:5.
Svea hovrätt beslut, 2016-04-05, mål ÖH 6216-15.

Kammarrätterna

Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-01-02, mål 6501-1.
Kammarrätten i Jönköping, dom  2009-01-09, mål 2009-01-09.

Anmärkning: Ovanstående exempel har hämtats med tillstånd från Karlstads universitetsbibliotek den 25/4-2023.

Senast uppdaterad