Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan kan du hitta hur du refererar till

Här kan du läsa om DOI-nummer 

Ahead of print

En artikel som är publicerad online men ännu inte är tryckt kan sakna utgivningsinformation. Ofta står det då Ahead of printEpub Ahead of Print eller Advance online publication, då använder du det sistnämnda, alltså Advance online publication. DOI-nummer anges i referensen om det finns.

Kirsebom M., Hedström M., Pöder, U., & Wadensten B. (2016). General practitioners' experiences as nursing home medical consultants. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/scs.12310 

Artikel, editorial

Om texten är en ledare, anmärkning eller kommentar av redaktör eller författare, skrivs sortens artikel i hakparentes om det inte framgår i artikelns titel.

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel [Anmärkning] .Tidskriftstitel i kursiv stil, Volymnummer kursiv(nr), sidor. URL alt https://doi.org...

Texthänvisning

Johnson (2016) är medarbetare på WHO och tycker att . . . 

Referenslista

Johnson, W., Onuma, O., Owolabi, M., & Sachdeva, S. (2016). Stroke: A global response is needed. [Editorial]. Bulletin of the World Health Organization, 94(9), 634. https://www.who.int/bulletin/volumes/94/9/16-181636.pdf

Artikel, elektronisk (oftast vetenskaplig)

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel. Tidskriftstitel i kursiv stilVolymnummer kursiv(nr), sidor. https://doi.org...

Texthänvisning

Alsén och Brink (2013) fann i sin studie att...

Det framkom att fatigue efter hjärtinfarkt är... (Alsén & Brink, 2013)

Referenslista

Alsén, P., & Brink, E. (2013). Fatigue after myocardial infarction - a two‐year follow‐up study. Journal of Clinical Nursing, 22(11-12), 1647-1652. https://doi.org/10.1111/jocn.12114

Artikel, elektronisk (utan sidnumrering)

Exempel:
Pajalic, Z., Saplacan, D., Areskoug Josefsson, K., Wallin Moen, H., Naustdal, I., Wesseltoft-Rao, N., Alazraq, N., Kulla, G., Princeton, D., Langhammer, B., Tecirli, G., & Kisa, S. (2023). What are the disadvantages of having a foreign background as a female
academic and working at a university in Europe? Social Sciences & Humanities Open, 8, Article 100551. DOI (om finns)

Texthänvisning
Kvinnliga akademiker behöver . . . . . . .(Pajalic m. fl., 2023).

Pajalic m. fl. (2023) beskriver att kvinnliga akademiker  . . . .

Om du refererar till en artikel i tidning på webben

Om du refererar till en artikel i en tidning som finns fritt på webben länkar du till den unika sidan där artikeln finns istället för att ha med DOI-nummer.

Om sidnummer saknas

Om artikeln har ett artikelnummer istället för sidor lägger du till ordet ”Artikel” och därefter artikelnumret om detta finns. 

Exempel:
Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Artikel e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Hur många författare ska jag referera till i löpande text? 

Artikel, tryckt (oftast populärvetenskaplig)

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel. Tidskriftstitel i kursiv stil, Volymnummer kursiv (nr), sidor. Ev. URL

Exempel:
Wennersten-Gradert, L. (2024). En salig ändalykt. Forskning & Framsteg, (6), 62-67.

Texthänvisning

Enligt författaren (Wennersten-Gradert, 2024)  är kvinnor under . . .

Tidningsartikel/dagstidning

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år, dag månad). Artikeltitel. Tidningens titel i kursiv stil, volym(nummer), sidor x-xx. Ev. URL

Exempel med författare:
Ekman, M. (2022, 3 maj). Vi måste släppa ut AI:n i den verkliga världen. Svenska Dagbladet
https://www.svd.se/a/x8kzLB/vi-maste-slappa-ut-ai-n-i-den-verkliga-varlden

Ekström, A. (2022, 3 maj). Ovanliga attacken under matchen - använde vattenpistol. Aftonbladet
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/1O4PJG/ifk-goteborgkalmar-ff-malvakten-attackerades-med-vattenpistol

Tidskrift i allmänhet

Om du vill referera till en hel tidskrift och inte något specifikt i denna nämner du tidskriften i löpande text. Du behöver inte ha någon information om den i referenslistan.

Exempel:
Tidskriften Journal of Advanced Nursing är en tidskrift med fokus på avancerad omvårdnad.

Specifikt nummer i en tidskrift

Om du vill referera till ett specifikt nummer i en tidskrift skriver du [Tidskriftsnummer] i klamrar där artikeltiteln annars skulle stå. och som författare letar du reda på tidskriftens chefredaktör och visar att personen är just det med hjälp av chefredaktör i parentes.

Watson, R. (Chefredaktör) (2019). [Tidskriftsnummer]. Journal of Advanced Nursing, 75(3). https://doi.org/10.1111/jan.13746

Gäller det ett specifikt nummer som fungerar som ett tillägg till ordinarie nummer, skriver du Supplement i klamrar efter numret. 

Franks, P. J. (Red.), Barker, J. (Red.), Collier, M., Gethin, J., Haesler, E., Jawien, A., Laeuchli, S., Mosti, G., Probst, S., & Weller, C. (2016). Management of patients with venous leg ulcers: Challenges and current best practice [Supplement]. Journal of Wound Care, 25(6, Suppl.). https://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/EWMA_Documents_PDF/Leg_Ulcer_Guidance.pdf

Det här tillägget har dessutom två redaktörer och ett antal extra författare. 

Tillbakadragen artikel (retracted article)

Ibland dras en publicerad artikel tillbaka när det upptäcks felaktigheter i forskningen som utförts.  Exempel: Silence and table manners: when environments activate norms. Se: https://europepmc.org/article/MED/18493030

Referensen ser ut som följer om du vill du referera till en sådan artikel, det fetmarkerade läggs till i ordinarie referens:

Referenslista

Joly, J. F., Stapel, D. A., & Lindenberg, S. M. (2008). Silence and table manners: When environments activate norms. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(8), 1047–1056. https://doi.org/10.1177/0146167208318401 (Retraction published 2012, Personality and Social Psychology Bulletin, 38[10], 1378).

Senast uppdaterad