Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du hur du refererar till 

Kursplaner

Mall

Universitet. (År). Titel: kurskod [Kursplan]. Universitet, Institution. URL (om det finns).

Texthänvisning

Målen på kursen Anatomi och fysiologi är... (Högskolan Väst, 2019)

Högskolan Väst (2019) ger studenterna på denna kurs kunskaper i...

Referenslista

Högskolan Väst. (2019). Anatomi och fysiologi 15 hp: AFA100 [Kursplan]. Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap. https://kursinfo-print.hv.se/CoursePlan/Pdf/AFA100/14%2c000/sv

Lärobjekt

Ett lärobjekt är en avgränsad resurs, till exempel en power point, ljudinspelning, video eller en skärminspelning som din lärare lagt upp i din kurs. 

Nämns individuella författare, använd deras namn. Använd skolans och/eller institutionens namn om det inte framgår en enskild person.

Om lärobjektet är publicerat på YouTube eller en webbplats, se Film, TV, DVD, Video, UR.

Mall

Efternamn, förnamnsinitial. (år). Titel [Lärobjekt]. Namn på organisation/universitet. Namn på avdelning/underorganisation. URL

Länk till sidan läggs till om det är en öppen sida, det vill säga utan krav på inloggning. Finns lärobjektet endast på CANVAS utesluts länk då det bara är ett mindre antal personer som kan komma åt materialet.

Texthänvisning

Läroplaner och styrdokument som är äldre… (Lindahl, 2013).

Bibliotekarien Lindahl (2013) berättar att äldre läroplaner kan hittas …

Referenslista

Lindahl, E. (2013). Hitta gamla läroplaner och andra styrdokument [Lärobjekt]. Högskolan Väst. Biblioteket. https://www.youtube.com/watch?v=tcwC3ds1WQk

Bedömningsformulär

Vid Högskolan Väst används på vissa utbildningar och kurser ett bedömningsformulär som förkortas ASSCE. När du använt detta refererar du till det på följande sätt.

Mall

Efternamn, förnamnsinitial. (år). Titel kursiv: undertitel. Institution, Högskola/Universitet. URL

Texthänvisning

Löfmark m.fl (2019)…..

Alt.

Bedömningsformuläret ASSCE har använts (Löfmark m.fl., 2019) i denna studie.

Referenslista

Löfmark, A., Mårtensson, G., & Thorell-Ekstrand, I. (2019). Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet (AssCE -Assessment of Clinical Education, Version III). Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle. https://www.hig.se/download/18.643bd41316d7d2a0f5523779/1571227525599/Bed%C3%B6mningsformul%C3%A4r%20AssCE%20Grundniv%C3%A5.pdf

Mall för kvalitetsbedömning

På Högskolan Väst används ibland granskningsmallar när du som student på Sjuksköterskeprogrammet alternativ Programmet för socialpsykiatrisk vård ska granska vetenskapliga artiklars kvalitet. När du använt en eller fler sådana refererar du till dessa på följande sätt.

Texthänvisning

Brink och Larsson (2020) ….

Alt.

…. (Brink & Larsson, 2020).

Referenslista

Brink, E. & Larsson, I. (2020). Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod. I Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp (Bilaga IV). Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst.

Brink, E. & Larsson, I. (2020). Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod. I Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp. (Bilaga IV). Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst.

Om du använt båda och vill hänvisa till dem skriver du (Brink & Larsson, 2020a) respektive Brink & Larsson, 2020b) i löpande text. I det här fallet får granskningsmallen för kvalitativ metod (2020a) och granskningsmallen för kvantitativ metod får (2020b). Alfabetiska ordningen i titlarna styr detta.

Läser du Programmet för Socialpsykiatrisk vård byter du ut titel på anvisningarna.

Använder du SBU:s metodbok bygger du referensen så här:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (år). SBU:s metodbok. URL

Använder du en eller fler av SBU:s mallar bygger du referensen så här:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (år). Kursiv titel. URL 

Använder du vägledningen till SBU:s granskningsmall bygger du referensen så här:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (år). Vägledning för granskning av studier med kvalitativ metodik. URL

Använder du CASP-mallarna bygger du referenserna enligt följande:

Critical Appraisal Skills Programme (CASP). (år). Kursiv titel. URL 

Senast uppdaterad