Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan finns information om hur du refererar till

Elektroniska dokument, åtkomliga via webben, kan inte ses som en enhetlig publikationstyp utan hur man refererar till dem kan variera från fall till fall. Det gäller att se vilken typ av publikation dokumentet är.

Man följer i stort sett samma principer för elektroniska dokument som för tryckta källor. I den mån de finns skall man alltså ha med samma uppgifter om författare, titel, utgivningsår etc. som för tryckta dokument.  Det händer ofta att utgivningsår saknas. Kontrollera i så fall om det finns något årtal för den senaste uppdateringen av dokumentet.

Du får aldrig nöja dig med att bara uppge dokumentets URL som källa. En sådan referens blir helt meningslös, eftersom URL i många fall kan betraktas som "färskvara. Allra sist i referensen skall du ange åtkomstdatum för det aktuella dokumentet inom hakparentes.

Om URL är orimligt lång, kan du välja att hänvisa till en överordnad sida och därefter ange din sökväg med / (slash) som skiljetecken mellan dina olika söksteg. Är det ett stort företag eller organisation kan det räcka med att hänvisa till toppdomänen.

Mall

Författarens efternamn, initial. (år/senaste uppdatering). Titel. Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum].

För webbsidor som inte direkt går att hänföra till någon annan publikationstyp gäller att referenser skrivs enligt grundmodellen ovan.

Texthänvisning

(Grofman & Stockwell, 2003)

(Konsumentverket, 2012)

I löpande text:
Statistik visar (SCB, 2011) att det är vanligt att unga använder sig av sociala medier...

Webbkällor, författare

Mall och texthänvisning kan ses längst upp på sidan

I referenslista

Grofman, B. & Stockwell, R. (2003). Institutional design in plural societies : mitigating ethnic conflict and fostering stable democracy. In Mudami, R., Navarra, P. & Sobbrio, G. (eds.), Economic Welfare, International Business and Global Institutional Change. pp. 102-137.  New York: Edward Elgar Publishers. Tillgänglig: http://www.socsci.uci.edu/~bgrofman/128%20Grofman-Stockwell-Institutional%20design%20in%20plural%20societies.pdf [2021-10-14].

Webbkällor, organisation

Mall och texthänvisning kan ses längst upp på sidan

I referenslista

Konsumentverket (2012). Handla på Internet. Stockholm: Konsumentverket. Tillgänglig: http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Tele-tv-och-internet/handla-pa-internet/ [2022-03-09].

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2011). Nästan alla unga deltar på sociala nätverkssajter. Stockholm: SCB. Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/PressRelease.aspx?id=322385 [2021-11-01].

Vägverket (2013). Markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar.  Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/ [2022-03-09].

Webbplats utan datum

I referenslista

För webbplatser utan uppgift om datum skriver man inom parentesen (n.d.) eller (u.å.). Det betyder "no date" respektive "utan årtal" och det förstnämnda används på engelska referenser, det sista på svenska.

 

Senast uppdaterad