Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om du använt ChatGPT eller något annat AI-verktyg i din examination, utifrån att det varit en del av uppgiften eller på annat vis är tillåtet, använder du följande mall när du bygger referensen:

Mall:
Title. Year. Place of publication: Publisher. Software: Platform. 

Texthänvisning:
ChatGPT (2024) svarar att…

Ett svar som levereras är… (Chat GPT, 2024).

Referenslista:
ChatGPT. 2023. San Francisco: OpenAI. ChatGPT: Microsoft Windows.

Observera!
Om det saknas angiven utvecklare av AI-tjänsten så anges utgivande organisation som utvecklare.

Om du använder ett AI-verktyg i till exempel ditt examensarbete bör du i metodavsnitt eller på annat passande ställe i texten beskriva hur du använt tjänsten. Visa vilka promptar, det vill säga frågor/instruktioner, du ställt och vilken del av den genererade texten du använt. Om det är en längre text kan informationen läggas som bilaga i arbetet.

Tips från biblioteket! Vi har förstått att bland annat ChatGPT hittar på referenser som inte finns. Tänk på att alltid undersöka äktheten i de angivna referenser du eventuellt får precis som du källkritiskt ska granska den information AI-tjänsten ger dig.

Senast uppdaterad