Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Tänk  på detta när du ska skriva texthänvisning oavsett artikeltyp:
Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Sida behöver endast anges när du anger ett direkt citat.

En författare
(Eriksson, 2010)

Två författare
(Larsson & Carlsson, 2012)

Larsson och Carlsson (2012)...

Tre författare
(Fex, Ek & Söderhamn, 2009)

Fex, Ek och Söderhamn (2009)

Flera författare
(Yeung m.fl., 2004)

I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

Tänk på detta när du skriver referenser:
I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen. I de fall då artikeln har fler än tio författare rekommenderar vi att du anger första författaren följt av et al.

Artikel, tryckt

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln. Titel på tidskrift, volym(nummer), sidor.

I referenslistan

Eriksson, L. (2010). Stirlingmotor ska ge Malmö solel. Energi & miljö, nr 4, s. 18.

Fex, A, Ek, A-C & Söderhamn, O. (2009). Self-care among persons using advanced medical technology at home. Journal of Clinical Nursing, vol.18(20), ss. 2809–2817.

Artikel, elektronisk

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln. [Elektronisk] Titel på tidskrift, volym (nummer), sidor/artikel-id. Tillgänglig: Namn på databas [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

I referenslistan

 

Ferreira, J. J., Lopes, J. M. & Gomes, S. (2023). Industry 4.0 implementation: Environmental and social sustainability in manufacturing multinational enterprises [Elektronisk] Journal of Cleaner Production, Vol. 404, Art-id 136841. Tillgänglig: Science Direct [2023-03-24]. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.136841.

Rudolfsson, G. (2010). The common world - a model of the perioperative dialog, its ethos, and characteristic structural caring principles. [Elektronisk]  International Journal for Human Caring, vol. 14(1), ss. 27-35. Tillgänglig: Cinahl [2019-07-11].

Yeung, A. C.L., Cheng, T.C. E. & Ling-Yau C. (2004). From customer orientation to customer satisfaction : the gap between theory and practice. [Elektronisk] IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 51(1), ss. 85- 97. Tillgänglig: IEEE Xplore [2019-07-11].

 

Artikel i uppslagsverk

Mall

OBS! När du använder dig av korta osignerade artiklar, refererar du till hela uppslagsverket. Men är det längre signerade artiklar behandlar du dem som delar i ett samlingsverk, se exempel:

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Artikelns titel. I Uppslagsverkets titel. Förlag: Förlagsort.

Om en artikel i ett uppslagsverk saknar författare  så blir artikelns titel uppslagsord.

Om artikeln kommer från elektroniskt uppslagsverk lägger man till Tillgänglig: URL [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].
OBS!  ordet "I" används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning

(Nationalencyklopedin, 1989-1996)

(Weibull, 1989-1996)

(Weibull, 2007)

I referenslistan

Nationalencyklopedin (1989-1996). Höganäs: Bra böcker.

Weibull, L. (1989-1996). Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin. Bd. 13, s. 133-134. Höganäs: Bra böcker.

Weibull, L. (2007). Massmedieideologi. [Elektronisk] I Nationalencyklopedin.  Tillgänglig: http://www.ne.se./lang/massmedieideologi [2019-11-10].

Tidningsartikel

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln. Titel på tidskrift, Publiceringsdatum dag månad.

I referenslistan

Med författare
Hellekant, J. (2011). Tuffare regler för konstnärslöner. Svenska Dagbladet, 20 maj.

Utan författare
Barnevik talar ut om Wallenberg. (2011). Dagens Nyheter, 14 oktober. 

Tidningsartikel, elektronisk

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln.[Elektronisk] Titel på tidskrift, Publiceringsdatum. Tillgänglig: Namn på databas [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX]. 

alt:

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln.[Elektronisk] Titel på tidskrift, Publiceringsdatum. Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

I referenslistan

Karlberg, L-A. (2011). Sista JAS-motorn är färdigbyggd. [Elektronisk] Ny Teknik, 1 Juni.  Tillgänglig: Mediearkivet [2019-07-11].

Cervenka, A. (2022). Ekonomiska kriget kan spela Kina i händerna. [Elektronisk] Aftonbladet, 16 mars. Tillgänglig: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pWvagW/andreas-cervenka-darfor-kan-det-ekonomiska-kriget-mot-putin-gynna-kina [2022-03-16].

 

Senast uppdaterad