Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OBS Under sommaren tar det ofta längre tid att få fjärrlån.

Fjärrlån är stäng mellan 28 juni och 5 augusti.

Fjärrlån

Vi lånar in böcker från andra bibliotek åt dig som är student, forskare eller anställd vid Högskolan Väst samt student vid annan högskola/universitet i Sverige. Om du inte tillhör någon av de här grupperna ska du i stället vända dig till ditt närmaste folkbibliotek. Studerar du på distans hänvisar vi dig först och främst till ditt lokala bibliotek för fjärrlån av böcker. 

De böcker som du beställer ska ha anknytning till dina studier eller till den undervisning och forskning som bedrivs på högskolan. 

Böcker som redan finns på biblioteket, men som för tillfället är utlånade, lånas inte in. Reservera boken i vår söktjänst istället. Material som finns på stadsbiblioteken i Trollhättan eller Vänersborg lånas inte in. 

Vi kan inte fjärrlåna hela e-böcker, men kan beställa kopior på kapitel, eller köpa e-boken. Referenslitteratur och kurslitteratur går inte att fjärrlåna men kan eventuellt köpas in. Hela tidskriftsnummer och examensarbeten går inte att fjärrlåna. 

Lånetid

Fjärrlån tar oftast 3-10 dagar. Under semestertider och storhelger kan det ta längre tid eller om boken kommer från utländska bibliotek/återförsäljare.

Lånetiden för fjärrlånade böcker varierar och bestäms av det utlånande biblioteket. Ofta har du en kortare garanterad lånetid samt en längre tid då du kan behålla boken om inte någon annan efterfrågar den. 

Fjärrlånade böcker hämtas och återlämnas på högskolebiblioteket. Detta gäller även för dig som är distansstudent. En del fjärrlån får inte lånas hem utan måste läsas på biblioteket. Förkomna eller skadade fjärrlån ersätts av låntagaren.

Omlån

Du får ett krav på din fjärrlånade bok när det utlånande biblioteket vill ha den åter. Lämna tillbaka lånet, eller be om förlängd lånetid genom att mejla oss. Du får svar på din förfrågan så fort vi fått besked från det långivande biblioteket. 

Inköpsförslag

Biblioteket köper in litteratur och andra informationsresurser till stöd för den utbildning, forskning och verksamhet som bedrivs på Högskolan Väst samt inom NU-sjukvården. Vårt förvärv är i första hand användarstyrt och vi utvärderar samlingarna kontinuerligt utifrån användning och relevans.

Alla som har ett giltigt lånekonto på biblioteket kan föreslå böcker för inköp till biblioteket. 

  • Elektronisk form prioriteras vid inköp då detta ger störst tillgänglighet.
  • All obligatorisk kurslitteratur köps in och vi strävar efter att ha kurslitteraturen tillgänglig vid kursstart. Kurslitteratur som inte finns som e-bok köps in i två exemplar varav ett kan läsas på plats i biblioteket.
  • Vi köper aktivt in böcker till NU-sjukvården och högskolebibliotekets specialsamlingar inom normkritik och hållbarhet.
  • Vi tar tacksamt emot inköpsförslag. Varje inköpsförslag genomgår en kvalitets- och relevansbedömning.
  • Fjärrlåneönskemål från studenter och personal betraktas som inköpsförslag. Biblioteket avgör om materialet ska fjärrlånas eller köpas in.
  • Finns boken redan i våra samlingar köper vi inte in fler exemplar.
  • Vi tar tacksamt emot böcker inom våra ämnesområden men förbehåller oss rätten att fritt förfoga över donerat material.

Ett inköp av en tryckt bok tar mellan 1-3 veckor. En inköpt e-bok kan du få tillgång till på några dagar.

Artikelbeställning

Vi beställer kopior på artiklar från andra bibliotek åt dig som är student, forskare eller anställd vid Högskolan Väst. Studenter på andra lärosäten hänvisas främst till det egna lärosätets bibliotek.

Beställda artiklar skickar vi till dig via post tillsammans med information om betalning. Du som arbetar på Högskolan Väst får dina kopior via internpost eller mejl om det är tillåtet. Kopior av artiklar levereras oftast inom 1-5 dagar. 

Kostnader 

Artikelkopior kostar 40 kr för studenter på Högskolan Väst, och 80 kr för externa studenter. Betalning sker med swish, kort eller bankgiro

Hur beställer jag?

Om artikeln eller boken inte finns i vår söktjänst eller via Google Scholar kan du använda formuläret längst ner på denna sida för att göra en beställning. Beställningarna är bindande och kan inte avbeställas när biblioteket skickat vidare ditt önskemål.

Du kan även beställa via våra sökfunktioner:

Böcker

I Libris hittar du litteratur som finns på andra bibliotek i Sverige. Om du beställer fjärrlån ofta är det smidigt att skaffa ett låntagarkonto i Libris och beställa själv. I fältet "lånekortsnummer" ska du fylla i ditt personnummer. 

Artiklar

I våra databaser går det att söka upp artiklar vi inte har tillgång till. Då kan du beställa direkt i databasen genom att klicka på länken "Beställ via biblioteket".

Pluggar du på distans?

Vill du beställa kopior på artiklar gäller samma villkor som för campusstudenter.

Studerar du på distans hänvisar vi dig först och främst till ditt lokala bibliotek för fjärrlån av böcker, eftersom alla fjärrlån vi beställer måste hämtas på campus. 

Som distansstudent kan du få även få vårt egna material hemskickat, t.ex. kursböcker.

Beställ fjärrlån eller föreslå ett inköp

Jag vill:
Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att kunna koppla din fråga / beställning till ditt låntagarkonto hos biblioteket. Ditt mejl kommer raderas efter ärendet är slutfört. Läs mer om hur Högskolan Väst behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på hv.se/dataskydd
Senast uppdaterad