Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sidan hittar du hur du refererar till 

Webbsida

På webbsidor kan det finnas flera olika dokument, till exempel rapporter, pdf-filer och böcker. Dessa refereras till på samma sätt som de trycka versionerna förutom att man lägger till webbadressen i slutet. Om du kan utesluta dessa är det en webbsida du ska referera till.

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial/Organisation/Myndighet. (År). Titel. URL.

Texthänvisning:

Svensk sjuksköterskeförening (2021) anser att sjuksköterskor ska ges möjlighet till en söker, jämlik och god omvårdnad för alla. 

I Barnkonventionen står att barn… (Unicef Sverige, u.å.).

Referenslista:

1177 Vårdguiden. (2018). Sömnen är viktig för din hälsa. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/

Svensk sjuksköterskeförening. (2021). Om oss - profession, vision, politik. https://swenurse.se/om-oss---profession-vision-politik

UNICEF Sverige. (u.å.). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen

Att tänka på

  • om publikationsår saknas anges (u.å) som betyder utan år.
  • information om när sidan är hämtad anges endast om man befarar att sidan kommer att ändras eller flyttas
  • om det finns en författare och en granskare refererar du till författaren av texten
  • om det finns både redaktör/webbredaktör och granskare refererar du till granskaren, denne sitter oftast på faktakunskaperna
  • om du i din text refererar till en hel webbplats, till exempel Högskolan Västs webbplats anges denna inte i referenslistan utan bara i texten och då med hela webbadressen i parentes

Exempel:

På Högskolan Västs webbplats (https://www.hv.se/) finns...

Webbsidor / Rapport - utförd av annan aktör än uppdragsgivare

Mall:

Namn på aktör som utfört rapporten/Organisation/Namn på uppdragsgivare. (År). Titel. URL

Texthänvisning:

Novus och Akademikerförbundet(2019) har haft i uppdrag att undersöka skolkuratorernas…

Referenslista:

Novus & Akademikerförbundet SSR. (2019). Kartläggning skolkuratorer 2019.
https://akademssr.se/sites/default/files/Skolkuratorer%202019%2C%20Novus.pdf

Intranät

Material hämtad på ett Intranät kan vara både öppet och inlåst

Om din läsare inte kommer åt materialet du refererar till hänvisar du till det som personlig kommunikation. Se ingången Personlig kommunikation här i APA-guiden. 

Om din läsare kommer åt materialet refererar du till det som det material det är, t.ex. rapport, broschyr eller webbsida. Se respektive ingång här i APA-guiden. 

Vill du läsa mer om intranät och APA 7? Läs här!

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen