Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sidan hittar du hur du refererar till 

Webbsida

På webbsidor kan det finnas flera olika dokument, till exempel rapporter, pdf-filer och böcker. Dessa refereras till på samma sätt som de trycka versionerna förutom att man lägger till webbadressen i slutet. Om du kan utesluta dessa är det en webbsida du ska referera till.

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial/Organisation/Myndighet. (År). Titel. URL

Texthänvisning

Svensk sjuksköterskeförening (2021) anser att sjuksköterskor ska ges möjlighet till en söker, jämlik och god omvårdnad för alla. 

I Barnkonventionen står att barn… (Unicef Sverige, u.å.).

Referenslista

1177. (2018). Sömnen är viktig för din hälsa. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/

Svensk sjuksköterskeförening. (2021). Om oss - profession, vision, politik. https://swenurse.se/om-oss---profession-vision-politik

UNICEF Sverige. (u.å.). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen

Exempel  flera upphovsmän/myndigheter som upphovsmän

Texthänvisning
Myndigheten för skolutveckling m. fl. (2007) beskriver att samverkan . . . 

Referenslista
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, & Socialstyrelsen. (2007). Strategi för samverkan: kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. https://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/340/42.pdf

Att tänka på:

  • om publikationsår saknas anges (u.å) som betyder utan år.
  • information om när sidan är hämtad anges endast om man befarar att sidan kommer att ändras eller flyttas
  • om det finns en författare och en granskare refererar du till författaren av texten
  • om det finns både redaktör/webbredaktör och granskare refererar du till granskaren, denne sitter oftast på faktakunskaperna
  • om du i din text refererar till en hel webbplats, till exempel Högskolan Västs webbplats anges denna inte i referenslistan utan bara i texten och då med hela webbadressen i parentes

Exempel
På Högskolan Västs webbplats (https://www.hv.se/) finns...

Webbsidor med redaktör, utan författare

Mall
Namn på organisationen. (År). Titel. URL

Texthänvisning
(Karolinska institutet, 2023)

Exempel
Karolinska Institutet. (2023). Vad är schizofreni?  https://ki.se/forskning/vad-ar-schizofreni

 

Webbsidor / Rapport - utförd av annan aktör än uppdragsgivare

Mall

Namn på aktör som utfört rapporten/Organisation/Namn på uppdragsgivare. (År). Titel. URL

Texthänvisning

Novus och Akademikerförbundet (2019) har haft i uppdrag att undersöka skolkuratorernas…

Referenslista

Novus & Akademikerförbundet SSR. (2019). Kartläggning skolkuratorer 2019.
https://akademssr.se/sites/default/files/Skolkuratorer%202019%2C%20Novus.pdf

Intranät

Material hämtad på ett Intranät kan vara både öppet och inlåst.

Om din läsare inte kommer åt materialet du refererar till hänvisar du till det som personlig kommunikation. Se ingången Personlig kommunikation här i APA-guiden. 

Om din läsare kommer åt materialet refererar du till det som det material det är, t.ex. rapport, broschyr eller webbsida. Se respektive ingång här i APA-guiden. 

Vill du läsa mer om intranät och APA 7? Läs här!

Senast uppdaterad