Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Osäker på vilken databas du ska använda? Se bibliotekariens rekommendationer om vilka databaser du kan använda för att söka aktuell vetenskap inom ditt ämnesområde. Du kan även se bibliotekets guider om hur du gör en enkel sökning, söker med ämnesord samt utför systematisk sökning i några av bibliotekets olika databaser.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |

A


Academic Search Premier 
Multidisciplinär. Fulltext och referenser Täckning: 1971-, (fulltext 1990-)

ACM Digital Library 
Datavetenskap, informationsteknik. Fulltext och referenser Täckning: 1947-,

American Doctoral Dissertations 
Fler än 172 000 fritt tillgängliga avhandlingar

American Institute of Physics (AIP)
Fysik, kemi, materialteknik, matematik mm.

APA PsycArticles 
Psykologi. Fulltext, tidskriftsartiklar Täckning: 1985-.

APA PsycInfo 
Psykologi och beteendevetenskap. Referenser och fulltext Täckning: 1887-

ASM Handbooks Online 
Metaller och materialteknik

B


Bolagsfakta 
BolagsFakta.se förmedlar årsredovisningar, pressreleaser, presskontakter och börskurser.

Browzine
I Browzine kan du söka bland bibliotekets tidskrifter efter ämne eller titel, och sedan spara och läsa på valfri plattform (mobil, platta eller dator). Tillgängligt på webben, i AppStore och GooglePlay. Mer info på https://bibliotek.hv.se/browzine

BULB - Barn och ungdomslitteraturbibliografin 
Barn- och ungdomslitteratur. Referenser

Business Source Ultimate
Ekonomi. Fulltext och referenser Täckning: 1986-,
Ger bl.a. tillgång till Harvard Business Review

C


Cambridge Core 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar.

CAN - biblioteket 
Alkohol- och narkotikafrågor. Bibliotekskatalog

Chartered ABS Academic Journal Guide
Ekonomi. Rankningsverktyg för tidskrifter.

Cinahl with full text 
Omvårdnad. Fulltext och referenser. Tidskriftsartiklar.

CiteSeer.IST - Scientific Literature Digital Library 
Datavetenskap, informationsteknik. Referenser, länk till fulltext

Cochrane
Cochrane – systematiska översikter inom evidensbaserad vård och medicin

Codex
Webbplats med syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

CogPrints 
Psykologi, språkvetenskap. Fulltext

CoRR - Computing Research Repository 
Datavetenskap, informationsteknik. Fulltext

D


Datastream
Biblioteket har inte access till Datastream, kontakta din lärare på EI för tillgång.

DiVA
Svensk forskning/svenska examensarbeten. Multidisciplinär. Fulltext Täckning: 1999- (för vissa publikationstyper: 1980-)

DML: Digital mathematics library 
Matematik. Fulltext

Doab directory of open access books 
Open access böcker

DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Multidisciplinär. Fulltext

DoPHER Database of Promoting Health Effectiveness Reviews 
DoPHER strävar efter att täcka både systematisk och osystematisk forskning när det gäller det lokala hälsopromotiva arbetet och den allmänna global hälsan

E


eBook Central 
E-böcker. Multidisciplinär

Edward Elgar 
E-böcker

Emerald 
Företagsekonomi och informationsteknik. Fulltext tidskriftsartiklar .Täckning: 1965- (fulltext 1965-) E-böcker

ERIC
Pedagogik och utbildningsvetenskap. Referenser, tidskriftsartiklar
Det går även bra att använda länken nedan

ERIC (via EbscoHost) 
Pedagogik och utbildningsvetenskap. Referenser, länk till fulltext, tidskriftsartiklar

Espacenet 
Svenska och internationella patent. Fulltext och referenser

EUR-lex 
EU: lagar och rättsfall. Fulltext. På svenska

Europages 
Företagsfakta. Europeiska företag

Eurostat 
EU: Statistik. Fakta ( Biblioteket ger inte sökhandledning i denna databas, kontakta din lärare för mer information)

F


FAR online 
Ekonomi, juridik. Fulltext Täckning: 1975-. På svenska

FASS.se 
Läkemedel. Fakta. På svenska

Find-eR
EU. Bibliotekskatalog

Findoc 
Mänskliga rättigheter. Referenser. Delvis på svenska

Fredsarkivet 
Alternativ namn & nyckelord: Folke Bernadottesamlingen
Dokument om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser tidigare namn Folke Bernadottesamlingen.

Författningshandboken
Prenumerationen på Författningshandboken har upphört från januari 2024.

G


GENA 
Kvinno-, mans- och genusforskning. Referenser Täckning: 1960-.

Geodataportalen 
Portalen ger möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor. Via portalen kan man på ett samlat sätt nå många organisationers tjänster och geodata.

Google Books 

Google Scholar 
Sökmotor. Länk till fulltext

H


historia.se 
Statistik, historia. Fakta. På svenska

humanrights.se 
Mänskliga rättigheter. Fakta. På svenska

I


Idunn 
Nordiska facktidskrifter inom ämnen som juridik, hälsa, ekonomi, pedagogik och humaniora. Fulltext t.o.m. 2023-12-31.

IEEE 
Tidskriftsartiklar i fulltext inom ingenjörsvetenskap, datavetenskap och teknik

Infoplease Dictionary 
Engelsk ordbok med definitioner av orden samt uttal.

Ingentaconnect 
Multidisciplinär. Referenser

J


Journal citation reports 

JP Infonet

JSTOR
Multidisciplinär med artiklar i fulltext. Har en så kallad moving wall (d.v.s. de senaste åren finns inte tillgängliga), vanligast är mellan 0-5 år. 

Juno
Innehåller lagar och rättsfall. Tidskrifterna Ny juridik, Skattenytt och Svensk juristtidning. Juridik. Fakta. Fulltext. På svenska. Information till dig som vill söka i JUNO.

Juridikbok
Innehåller digitaliserade böcker inom juridik utgivna i Sverige eller på svenska. 

K


Kolada 
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.
Nationell statistik

Kvinnsam 
Kvinno- och genusvetenskap. Referenser Täckning: 1970-.

L


Lagrummet 
Juridik. Fulltext. På svenska

Libris 
Multidisciplinär. Nationell bibliotekskatalog

LISTA 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Referenser Täckning: 1965-.

Literature Online 
Litteraturvetenskap. Referenser, fulltext och fakta. ProQuest

Litteraturbanken 
Litteraturvetenskap. Referenser, fulltext och fakta

M


Medical Dictionary Online 

Mediearkivet 
Multidisciplinär. Fulltext Täckning: 1994-. På svenska
Åtkomst till tryckt press, ej webb (Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen/GT/Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad, samt Sydsvenskan kommer in i arkivet 24 timmar efter publicering).

Medline (via EbscoHost) 
Medicin och omvårdnad. Referenser, tidskriftsartiklar.

MLA Bibliography (EBSCOhost) 
Litteraturvetenskap, språkvetenskap. Referenser Täckning: 1963-
EBSCOHost

N


Nationalencyklopedin 
Multidisciplinär. Fakta. På svenska

NATLEX
Arbetslagstiftning. Referenser och fulltext.

NB-ECEC 
Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.

Nordicom
Media och kommunikation. Referenser Täckning: 1975-

Nordisk familjebok 
Digital faksimilutgåva av första och andra utgåvan, 20 & 38 band, 1876-1926.

Norska listan / Norwegian List
Register över vetenskapliga publiceringskanaler. 

O


Online Books Page 
Litteratur. Fulltext.

Oxford Bibliographies Education 
Referenser inom utbildningsvetenskap

Oxford journals 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar t.om. 2023-12-31.

P

Positive Health Indicators
Positive Health Indicators har sin bas vid Universitetet i Bergen. I fokus är positiva hälsoindikatorer för att ge forskare idéer och tillgång till mätverktyg i ämnet.

Positive Deviance Database
Positive Deviance Database består av publikationer med fokus på positiva avvikelser, en förändringsmetod som baseras på att det i samhället finns människor som hittar bättre lösningar än andra, trots samma utgångsläge.

Project Gutenberg 
Litteratur. Fulltext

Projekt Runeberg 
Nordisk litteratur. Fulltext. På svenska

PsycArticles
Psykologi. Fulltext, tidskriftsartiklar Täckning: 1985-.

PsycInfo
Psykologi och beteendevetenskap. Referenser och fulltext Täckning: 1887-

PubMed/Medline 
Medicin och omvårdnad. Referenser, artiklar. Vill du skapa ett PubMed-konto? Gör så här.

R

Regional Business News 

Registry of Nursing Research 
Omvårdnad. Abstracts

RePec/IDEAS
Ekonomi. Fulltext och referenser

Retriever Business 
Företagsinformation inkl. årsredovisningar. Fulltext

Riksdagen - Dokument 
Riksdagens dokument. Fulltext. På svenska

S

S-WoBA - Scandinavian Working Papers in Business Administration 
Företagsekonomi. Fulltext, working papers. Täckning: 1998-

S-WoPEc - Scandinavian working papers in economics 
Nationalekonomi. Fulltext

SAGE Journals 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar. Täckning: 1999-.

SAGE Knowledge 
E-böcker, främst inom samhällsvetenskapliga ämnen

SAGE Research Methods 
E-böcker & artiklar om forskningsmetoder

Science Direct 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar Täckning: 1995-.

SciFree
Hitta tidskrifter för publicering med öppen tillgång.

Scopus 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar. Referenser, citeringar, konferenspublikationer, utvalda webbplatser och patent Täckning: 1960-

Sherpa Juliet 
Forskningsfinansiärers regler kring Open Access

Sherpa Romeo 
Förlags upphovsrättsregler och deras regler kring parallellpublicering

SIS - Svenska institutet för standarder (på campus) (utanför HV)
Standarder från SIS. OBS: Om du får upp en röd inloggningssida hos SIS; backa i din webbläsare och klicka på länken på nytt så får du åtkomst.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 
Sjukvård. Fakta. På svenska

Skandinaviskt onlinelexikon 

SKBL - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Läs om 2 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid.

SMDB Svensk Mediedatabas 
Söktjänst för tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar täcker from 1979.

Du som forskar eller skriver uppsats kan beställa material som levereras till biblioteket. Materialet kan ej lånas hem utan får studeras i biblioteket.

För att kunna låna ur Svensk Mediedatabas måste du först registrera dig - följ anvisningar under Logga in / Skapa konto

Socialstyrelsens publikationer 
Socialtjänst, hälso- och sjukvård. Fulltext. På svenska

Sociology Source Ultimate 
Sociologi. Referenser, länk till fulltext, tidskriftsartiklar.

SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling
Föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. Fulltext. Endast aktuell version. På svenska.

Springer 
Multidisciplinär. Fulltext, referenser till tidskriftsartiklar. Täckning: 1997-. E-böcker

Statistiska Centralbyrån (SCB) 
Statistik. Fakta. På svenska

Svenska Barnboksinstitutet
Barnboksinstitutets bibliotekskatalog.

Svensk etymologisk ordbok 
Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok. Med etymologisk menas att ordboken innehåller förklaringar till ordens ursprung och historia.

Svensk filmdatabas 
Information om samtliga långfilmer sedan 1897, en stor mängd svenska kort- , dokumentär och tv-filmer.

Svensk mediedatabas
I Svensk mediedatabas finns uppgifter bl.a. tv & radio (sända från 1979 och framåt), video, biovisad film, skivor och datorspel. Läs mer om databasen och hur du bokar dator.

Svensk MeSH 
MeSH, Medical Subject Headings, är den kontrollerade vokabulär som används vid US National Library of Medicine. Svensk översättning är utförd av personal vid Karolinska institutets bibliotek.

Svensk Patentdatabas 
Svenska patent samt offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Täckning: 1885-

Svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok (Högskoleverket) 
översättningar av ord och begrepp inom högskolevärlden

Svensk-engelskt lexikon (Lexin) 
Lexin har tagits fram för användning i invandrarundervisningen och är en kombination av lexikon och ordböcker.

Svensk-engelskt lexikon (Tyda.se) 
Översättning svenska-engelska-svenska

Svenska akademiens ordbok och ordlista 
Webbversionen av Svenska akademiens ordbok (SAOB, som för närvarande täcker A - Tyda) och ordlista (SAOL) .

Svenska skrivregler
Språkrådets svenska skrivregler

Svenska tidningar 
För att få tag i fulltext från de senaste 100 åren behöver du använda vår dator i biblioteket. Fråga oss så hjälper vi dig! Det tar 4 månader efter utgivning innan fulltexten är tillgänglig.

SVT Öppet arkiv 
Alternativ namn & nyckelord: Sveriges television öppet arkiv
Sveriges televisions öppna arkiv

SveMed+ 
Medicin, omvårdnad. Referenser. Täckning på innehåll från 1978 till 2019. På svenska

SwePub 
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

T

Taylor & Francis 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar. Täckning: 1997-.

Teacher Reference Center 
Pedagogik och utbildning.Täckning: tidskrifter & böcker

Transguide 
Logistik. Referenser, fakta

TRID 
Transportforskning. Sammanslagning av ITRD och TRIS.Referenser.

U

UCDP Conflict Encyclopedia 
Internationella relationer. Fakta. Från Uppsala Universitet Department of Peace and Conflict Research.

Ulrichsweb 
Bibliografisk information om mer än 300,000 tidskrifter från hela världen

Uppsatser.se 
Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå. Fulltext

Uppsök 
Svenska examensarbeten. Fulltext. Delvis på svenska

UR access 
Utbildningsradions filmer, TV- och radioprogram. Du når UR-Access via Shibboleth-inloggning. Klicka på valfri film för att få valet att logga in. Skriv "Väst" i sökrutan som dyker upp och välj Högskolan Väst. Logga därefter in med ditt HV-konto.

US Patent and Trademark Office database 
Amerikanska patent. Fulltext Täckning: 1790-

V

Visual dictionary online
Engelskt bildlexikon med ljudfiler uppdelat på teman

W

Web of science 
Multidisciplinär. Citeringar, referenser, länk till fulltext. Innehåller Journal citation reports. Täckning: 1986-.

Wikipedia - svenska 
Den fria encyklopedin på svenska

Wiley Online Library 
Multidisciplinär. Fulltext, tidskriftsartiklar Täckning: 1996-

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad