Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att låna nedanstående så behöver du vara student på Högskolan Väst. 

Låna

i bibliotekets utlåningsdisk kan du med hjälp av ditt lånekonto låna:

Lånetider

Det mesta av vårt material kan du låna över dagen, vilket betyder att det ska återlämnas senast innan biblioteket stänger för dagen.

För den utrustning där vi har längre lånetider än daglån, t.ex. diktafoner och kameror, så kan du låna utrustningen i två veckor, samt förlänga lånetiden två gånger (om ingen står i kö). Du kan även ställa dig i kö på eller reservera utrustningen genom att söka på "diktafon" eller "kamera digilab" i bibliotekets sök.

Försenat material har samma regler som våra litteraturlån.

Använda

På datorerna finns också samma uppsättning med programvaror som finns på alla datorer på campus, bland annat; Office paketet (Word, Power point, m.fl.), Adobe Reader, mm.

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad