Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Olika vägar att publicera

 • Förlag med Open Access som tillgängliggör din forskning omedelbart. (kallas Gold, Golden,  Pure eller Fully)
 • Förlag med möjlighet till att publicera Open Access genom en avgift (kallas hybridmodell) 
 • Förlag utan Open Access tillåter i vissa fall att du parallellpublicerar i DiVA (kallas Green) 

Genom öppen tillgång görs dina forskningsresultat fritt tillgängliga, vilket ger maximal spridning och synlighet av din forskning.

schematisk bild över vilka material som är tillgängliga open access

På Högskolan Väst finns ett rektorsbeslut från januari 2010 där rektor beslutade "att författarna ska överväga publicering i tidskrifter fritt tillgängliga för läsaren i enlighet med SUHF:s rekommendationer".

Det finns många fördelar med att publicera med öppen tillgång:

 • Snabbare spridning av  dina forskningsresultat
 • Som författare behåller du din upphovsrätt genom Creative-commons licens 
 • Öppen tillgång till forskningsresultat som även  kan återanvändas
 • Vetenskaplig information blir synlig även utanför högskolan
 • Publiceringskostnader (APC) är helt eller delvis betalda av biblioteket
 • Utnyttjar webbens möjligheter att länka samman forskning
 • Finansiärers eventuella krav om publicering öppet tillgängligt uppfylls

Vad gör jag som författare?

 • Ett krav är att du är kontaktperson gentemot förlaget (corresponding author), är  anställd eller doktorand vid Högskolan Väst och har angivit din mailadress vid Högskolan Väst.
 • Kontrollera att du uppgett korrekt affiliering. Vid behov kan du lägga till ytterligare organisationstillhörighet.
 • När en artikel är accepterad, får du information från förlaget om hur du går vidare.
 • Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst så att processen kan gå vidare.

Sök efter gällande copyrightregler hos vetenskapliga tidskrifter och förlag

Avtal och databaser som underlättar öppen tillgång i tidskrifter

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga e-tidskrifter. De kan vara kommersiella eller ideella, och det finns både de med eller utan publiceringsavgifter.

 Avtal 

 • Bibliotekets nationella publiceringsavtal Se vad som gäller för de förlag vi har avtal med gällande publiceringsavgift och Creative Commons-licens. 
 • ESAC- tjänst som samlar olika länders tidskriftsavtal. Om du samarbetar med en forskare utanför Sverige kan detta vara till nytta för att se om era länders avtal  stämmer överens.  

Databaser

 • SciFree - hitta vilka tidskrifter som biblioteket prenumererar på där du kan publicera dig med öppen tillgång. Klicka på Who pays för att se förlagets information om publiceringsavgifter.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) - databas som listar högkvalitativa och granskade Open-Access-tidskrifter.

Forskningsfinansiärer och open access

Flera forskningsfinansiärer kräver fri tillgång till forskningsresultaten på de projekt finansiären väljer att stödja.

Sök efter forskningsfinansiärers riktlinjer för Open Access

För att finansiera utgivningen använder många OA-tidskrifter en modell där författaren betalar en APC (author-processing charge) och det är denna avgift som man ofta kan ta upp som en direkt kostnad när man söker till ett projekt. Avgifterna kan ligga runt 20 000 SEK.

Hybridtidskrifter döljer sig ofta under namn som Online Open, Open Select och Open Choice beroende på förlag.  

Mer information om upphovsrätt

Open Access böcker

Författaren behåller sin upphovsrätt genom Creative-commons licens

Oftast överlämnar författarna sin upphovsrätt till förlagen vilket innebär att författaren inte äger sin egen text längre. Intresserade läsare måste betala för att kunna läsa artikeln. I de fall när författaren behåller sin upphovsrätt kan hen parallellpublicera sin egen version av artikeln i DiVA

Kontakt


Senast uppdaterad