Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Olika vägar att publicera

 • Förlag med Open Access som tillgängliggör din forskning omedelbart. (s.k. Gold)
 • Förlag med Open Access-option (hybridmodell) – avgiftsbelagd
 • Förlag utan Open Access tillåter i vissa fall att du parallellpublicerar i DiVA (s.k. Green) 

Genom öppen tillgång görs dina forskningsresultat fritt tillgängliga, vilket ger maximal spridning och synlighet av din forskning.

schematisk bild över vilka material som är tillgängliga open access

På Högskolan Väst finns ett rektorsbeslut från januari 2010 där rektor beslutade "att författarna ska överväga publicering i tidskrifter fritt tillgängliga för läsaren i enlighet med SUHF:s rekommendationer".

 • Snabbare spridning av resultat
 • Författaren behåller sin upphovsrätt genom Creative-commons licens 
 • Sök efter gällande copyrightregler hos vetenskapliga tidskrifter och förlag.
 • Öppen tillgång till forskningsresultat och kan återanvändas
 • Vetenskaplig information behövs utanför högskolan
 • Publiceringskostnader (APC) helt eller delvis betalda av biblioteket
 • Utnyttjar webbens möjligheter att länka samman forskning
 • Finansiärers eventuella krav om publicering öppet tillgängligt uppfylls

Vad gör jag som författare?

 • Ett krav är att du är kontaktperson gentemot förlaget (corresponding author) och har angivit din HV-mejl.
 • Kontrollera att du uppgett korrekt affiliering. Vid behov kan du lägga till ytterligare organisationstillhörighet.
 • När en artikel är accepterad, får du information från förlaget om hur du går vidare.
 • Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst så att processen kan gå vidare.

Sök efter gällande copyrightregler hos vetenskapliga tidskrifter och förlag.

Information angående betalningar och e-faktura

Förlag vi har avtal med

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga e-tidskrifter. De kan vara kommersiella eller ideella, och det finns både de med och de utan publiceringsavgifter.

Sök efter OA-tidskrifter och läs om vilka villkor de har i databasen Scifree.
Klicka på "Who pays" för att komma till förlagets information om författaravgifter. Skrolla uppåt för att se avtalsinformationen. För att komma till tidskriftens förlagssida, klicka på tidskriftens titel.

Förmånliga Open Access avtal

Fler Open Access-tidskrifter kan du hitta i DOAJ.

Ansök om finansiellt stöd för Öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och open access

Flera forskningsfinansiärer kräver fri tillgång till forskningsresultaten på de projekt finansiären väljer att stödja.

Sök efter forskningsfinansiärers riktlinjer för Open Access

För att finansiera utgivningen använder många OA-tidskrifter en modell där författaren betalar en APC (author-processing charge) och det är denna avgift som man ofta kan ta upp som en direkt kostnad när man söker till ett projekt. Avgifterna kan ligga runt 20 000 SEK.

Hybridtidskrifter döljer sig ofta under namn som Online Open, Open Select och Open Choice beroende på förlag.  

Mer information om upphovsrätt

Rektorsbeslut om elektronisk publicering av forskningspublikationer och examensarbeten på Högskolan Väst 2010:1 (pdf)

Open Access böcker

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen