Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Olika vägar att publicera

 • Förlag med Open Access som tillgängliggör din forskning omedelbart. (s.k. Gold)
 • Förlag med Open Access-option (hybridmodell) – avgiftsbelagd
 • Förlag utan Open Access tillåter i vissa fall att du parallellpublicerar i DiVA (s.k. Green) 

Genom öppen tillgång görs dina forskningsresultat fritt tillgängliga, vilket ger maximal spridning och synlighet av din forskning.

schematisk bild över vilka material som är tillgängliga open access

På Högskolan Väst finns ett rektorsbeslut från januari 2010 där rektor beslutade "att författarna ska överväga publicering i tidskrifter fritt tillgängliga för läsaren i enlighet med SUHF:s rekommendationer".

Det finns många fördelar med att publicera med öppen tillgång:

 • Snabbare spridning av  dina forskningsresultat
 • Som författare behåller du din upphovsrätt genom Creative-commons licens 
 • Öppen tillgång till forskningsresultat som även  kan återanvändas
 • Vetenskaplig information blir synlig även utanför högskolan
 • Publiceringskostnader (APC) är helt eller delvis betalda av biblioteket
 • Utnyttjar webbens möjligheter att länka samman forskning
 • Finansiärers eventuella krav om publicering öppet tillgängligt uppfylls

Vad gör jag som författare?

 • Ett krav är att du är kontaktperson gentemot förlaget (corresponding author) och har angivit din HV-mejl.
 • Kontrollera att du uppgett korrekt affiliering. Vid behov kan du lägga till ytterligare organisationstillhörighet.
 • När en artikel är accepterad, får du information från förlaget om hur du går vidare.
 • Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst så att processen kan gå vidare.

Sök efter gällande copyrightregler hos vetenskapliga tidskrifter och förlag.

Information angående betalningar och e-faktura

AVTAL OCH databaser som underlättar öppen tillgång i tidskrifter

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga e-tidskrifter. De kan vara kommersiella eller ideella, och det finns både de med eller utan publiceringsavgifter.

 Avtal 

 • Bibliotekets nationella avtal via Bibsamkonsortiet Välj bland ett tiotal förlag i rutan till vänster längre ner på webbsidan och läs mer  mer om villkor och rabatter på  publiceringsavgifter. 
 • Bibliotekets lokala avtal med MPDI En tjänst som omfattar cirka 350 tidskrifter med öppen tillgång. Vid publicering i en tidskrift via MDPI får du 10 procent i rabbat på publiceringsavgiften.
 • ESAC- tjänst som samlar olika länders tidskriftsavtal. Om du samarbetar med en forskare utanför Sverige kan detta vara till nytta för att se om era länders avtal  stämmer överens.  

Databaser

 • SciFree - hitta vilka tidskrifter som biblioteket prenumererar på där du kan publicera dig med öpppen tillgång. Klicka på Who pays för att se förlagets information om publiceringsavgifter.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) - databas som listar högkvalitative och granskade Open-Access-tidskrifter.

Ansök om finansiellt stöd för Öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och open access

Flera forskningsfinansiärer kräver fri tillgång till forskningsresultaten på de projekt finansiären väljer att stödja.

Sök efter forskningsfinansiärers riktlinjer för Open Access

För att finansiera utgivningen använder många OA-tidskrifter en modell där författaren betalar en APC (author-processing charge) och det är denna avgift som man ofta kan ta upp som en direkt kostnad när man söker till ett projekt. Avgifterna kan ligga runt 20 000 SEK.

Hybridtidskrifter döljer sig ofta under namn som Online Open, Open Select och Open Choice beroende på förlag.  

Mer information om upphovsrätt

 

Open Access böcker

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen