Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Olika vägar att publicera

 • Förlag med Open Access som tillgängliggör din forskning omedelbart. (s.k. Gold)
 • Förlag med Open Access-option (hybridmodell) – avgiftsbelagd
 • Förlag utan Open Access tillåter i vissa fall att du parallellpublicerar i DiVA (s.k. Green) 

Genom Open Access görs dina forskningsresultat fritt tillgängliga, vilket ger maximal spridning och synlighet av din forskning.

open access.jpg

På Högskolan Väst finns ett rektorsbeslut från januari 2010 där rektor beslutade "att författarna ska överväga publicering i tidskrifter fritt tillgängliga för läsaren i enlighet med SUHF:s rekommendationer".

 • Snabbare spridning av resultat
 • Författaren behåller sin upphovsrätt
 • Öppen tillgång till forskningsresultat
 • Minskade kostnader totalt sett
 • Vetenskaplig information behövs utanför högskolan
 • Utnyttjar webbens möjligheter att länka samman forskning

Oftast överlämnar författarna sin upphovsrätt till förlagen vilket innebär att författaren inte äger sin egen text längre. Intresserade läsare måste betala för att kunna läsa artikeln. I de fall när författaren behåller sin upphovsrätt kan hen parallellpublicera sin egen version av artikeln i DiVA.

Sök efter gällande copyrightregler hos vetenskapliga tidskrifter och förlag.

Omfattning - tidskrifter och artiklar

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga e-tidskrifter. De kan vara kommersiella eller ideella, och det finns både de med och de utan publiceringsavgifter.

Sök efter Open Access-tidskrifter i DOAJ.

Ansök om finansiellt stöd för Öppen tillgång

Förmånliga Open Access avtal

 • Cambridge
 • Elsevier
 • Frontiers
 • MPDI 
 • Oxford
 • Sage
 • Springer
 • Taylor & Francis 
 • Wiley

Läs mer om våra Open Access avtal

Open Access böcker

Forskningsfinansiärer och open access

Flera forskningsfinansiärer kräver fri tillgång till forskningsresultaten på de projekt finansiären väljer att stödja.

Sök efter forskningsfinansiärers riktlinjer för Open Access

För att finansiera utgivningen använder många OA-tidskrifter en modell där författaren betalar en APC (author-processing charge) och det är denna avgift som man ofta kan ta upp som en direkt kostnad när man söker till ett projekt. Avgifterna kan ligga runt 20 000 SEK.

Hybridtidskrifter döljer sig ofta under namn som Online Open, Open Select och Open Choice beroende på förlag.  

Mer information om upphovsrätt

Rektorsbeslut om elektronisk publicering av forskningspublikationer och examensarbeten på Högskolan Väst 2010:1 (pdf)

Länkar


Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket