Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundregeln i allt vetenskapligt arbete är att man alltid bör använda sig av originalkällan. Men om du ändå måste använda ett verk som du inte har läst och som den författare du använder hänvisar till i sin text, måste detta framgå tydligt i texthänvisning.

  • I löpande text nämns båda verken 
  • I referenslistan har du bara med det verk du har läst.

Mall

I referenslistan ska du endast ange fullständiga bibliografiska uppgifter för den publikation du läst. Följ exempel för den typ av källa.

Texthänvisning

Har du t ex läst Marios Miltiadous text som hänvisar till ett arbete av Albert Bandura, skriver du i den löpande texten:

......(Bandura, 1986 se Miltiadou, 2001, s. 409).

I referenslista

I referenslistan ska du endast ange fullständiga uppgifter för den publikation du läst. Följ exempel för den typ av källa.
 
Efter exemplet ovan:
Miltiadou, M. (2001). Computer-Mediated Communication in the Online Classroom. International Journal of Educational Telecommunications, vol. 7(4), ss. 407-419.

Senast uppdaterad