Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sök efter öppen data till dina projekt

Öppet tillgängliga forskningsresultat och forskningsdata ger ökad transparens och tillförlitlighet. Det innebär även att andra får möjlighet att hitta och återanvända befintliga data i ny forskning. Forskningsdata som tillgängliggörs via repositorier blir sökbara, citerbara, ger ökade möjligheter till genomslag, meritering samt öppnar upp för framtida samarbeten.

Ibland kan man av juridiska eller etiska skäl inte dela eller publicera forskningsdata. Ett bra exempel på detta är forskare hanterar data innehållande personuppgifter och som då omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan lagstiftning. Vidare kan det handla om sekretessbelagd information enligt OSL (SFS 2009:400), såsom företagshemligheter, upphovsrättsskyddat material eller information som av juridiska eller etiska skäl inte bör spridas. Även om vissa data inte kan delas direkt, publiceras eller göras öppet tillgängligt kan de ändå registreras så utförligt så de kan bli sökbara i kataloger över forskningsdata. Då kan du även ange kontaktpersoner och de förutsättningar och villkor som finns för att få tillgång till data.

Exempel på repositorier

 

Senast uppdaterad