Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För dig som arbetar inom NU-sjukvården

Om du vill låna en bok så behöver du som anställd inom NU-sjukvården skapa ett låntagarkonto på högskolebiblioteket. Behöver du skapa ett lånekonto eller uppdatera PIN-kod? Så här gör du!

Efter du har skapat ditt låntagarkonto så kan du söka litteratur via NU-bibliotekets webbsida. När du hittat boken som du vill låna kan du välja att reservera den för att få den levererad till dig via internpost. Om du vill ha boken direkt finns även möjligheten att hämta den själv på Högskolan Väst, då behöver du kontakta oss i samband med att du gjort din reservation så att vi inte skickar den med internposten.

Logga in på ditt bibliotekskonto för att se aktuella lån och lånetider samt för förlänga dina lån.

Varför flyttade NU-biblioteket till Högskolan Väst? 

Samarbetsavtalet mellan NU-sjukvården och Högskolan Väst innebar att högskolan åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet, som fysiskt flyttades till högskolans bibliotek i Trollhättan den 1 april 2023. Vi skapar tillsammans ett större, samlat, medicinskt bibliotek med hög kvalitet och flera fördelar:

  • Tillgång till ett bredare bokbestånd.
  • Ökad tillgänglighet och utökad tillgång till bibliotekarier som kan hjälpa till.
  • Utbildning och forskning gynnas och därmed även patientsäkerheten.
  • Den struktur som skapas gynnar fortsatt kompetensutveckling och forskning för medarbetare efter studierna.
  • Tillsammans skapar NU-sjukvården och Högskolan Väst ett modernt bibliotek, med möjligheter att utvecklas i takt med tiden.

För frågor om sammanslagningen av NU-biblioteket och Högskolan Västs bibliotek, kontakta Merja Ylioikarainen.

Senast uppdaterad