Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Statusuppdatering angående flytten 

Mellan 27 mars till 3 april finns inga fysiska böcker kvar för utlåning på NÄL. Det är fortfarande möjligt att lämna tillbaka böcker.

Du kan reservera böcker på distans från Högskolan Västs bibliotek fr.o.m. den 28 mars. Dessa skickas med start den 3 april.

För dig som arbetar inom NU-sjukvården

Om du vill låna en bok efter flytten den 1 april så behöver du som anställd inom NU-sjukvården skapa ett låntagarkonto på högskolebiblioteket. Om du har ett aktivt lån vid övergången så kommer du få ett nytt konto automatiskt, du behöver dock uppdatera din PIN-kod.

Behöver du skapa ett lånekonto eller uppdatera PIN-kod? Så här gör du!

Efter du har skapat ditt låntagarkonto så kan du söka litteratur via NU-bibliotekets webbsida. När du hittat boken som du vill låna kan du välja att reservera den för att få den levererad till dig via internpost. Om du vill ha boken direkt finns även möjligheten att hämta den själv på Högskolan Väst, då behöver du kontakta oss i samband med att du gjort din reservation så att vi inte skickar den med internposten.

Du har även möjlighet att låna ur högskolebibliotekets samlingar.

Logga in på ditt bibliotekskonto för att se aktuella lån och lånetider samt för förlänga dina lån.

Postgång - När får jag boken?

Böcker körs från högskolan till NÄL alla vardagar. Om du reserverar boken innan kl.14 kommer boken levereras till dig fr.o.m. nästkommande vardag med internposten. 

Digital åtkomst - Läs direkt!

För åtkomst till artiklar och e-böcker så använder du dig utav samma databaser som du gjort tidigare. Läs mer på NU-bibliotekets sida om databaser och tidskrifter

Behöver du hjälp? 

Från och med den 1 april kommer även högskolebibliotekets kontaktkanaler vara tillgängliga för dig via Zoom, chatt och telefon. Välkommen att fråga oss om lån, referenshantering, informationshantering, m.m.

För frågor om sammanslagningen av NU-biblioteket och Högskolan Västs bibliotek, kontakta Elisabeth Näverå. Du kan även läsa mer om projektet på NU-bibliotekets webbplats

Varför flyttar NU-biblioteket till Högskolan Väst? 

Samarbetsavtalet mellan NU-sjukvården och Högskolan Väst innebär att högskolan åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet, som fysiskt flyttas till högskolans bibliotek i Trollhättan. Vi skapar tillsammans ett större, samlat, medicinskt bibliotek med hög kvalitet och flera fördelar:

  • Tillgång till ett bredare bokbestånd.
  • Ökad tillgänglighet och utökad tillgång till bibliotekarier som kan hjälpa till.
  • Utbildning och forskning gynnas och därmed även patientsäkerheten.
  • Den struktur som skapas gynnar fortsatt kompetensutveckling och forskning för medarbetare efter studierna.
  • Tillsammans skapar NU-sjukvården och Högskolan Väst ett modernt bibliotek, med möjligheter att utvecklas i takt med tiden.
Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.