Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Patent

Namnet som skrivs i referensen är den person eller det företag som är sökande i patentdatabasen. Finns ingen information om sökande i databasen är det uppfinnaren själv som ansökt om patentet. 

Patent, uppfinnare

Mall
Uppfinnarens efternamn, initial. (år). Titel. Patentnummer.

Texthänvisning
(Hooper, 1985)

I referenslista
Hooper, B. (1985) Stepped piston and stepped piston engine. US4522163 A.

Patent, företag

Mall
Sökande (år). Titel. Patentnummer.

Texthänvisning
(Hooper 1985)

I referenslista
Astra AB (1996) Process for the preparation of respirable particles. WO1996032095A1.

Standarder

Mall

Företaget (utgivningsår). Identifierande bokstäver och nummer och titel på standarden. Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning

Det viktiga när man hänvisar till en standard är att få med de identifierande bokstäver och siffrorna för standarden. Hänvisningen sker enligt Harvardsystemets regler, dvs. med företaget och år, så se därför till att använda numret på standarden i din text.

Enligt SS 436 40 00 (Svensk Elstandard, 2009) om elinstallationer....

I referenslista

Svensk Elstandard (2009). SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning: utförande av elinstallationer för lågspänning. Kista: SEK Svensk Elstandard.

British Standards Institution (1990). BS 5555:1990 Recommendations for wiring identification. Milton Keynes: BSI. 

Företagsinformation

Mall

Företagets namn. (utgivningsår). Titel på årsredovisningen. [Elektronisk]  Tillgänglig: Namn på databas alt. webblänk  [Åtkomstdatum].

Texthänvisning

(Holmen, 2013)
(H&M, 2021)

Ibland kan alltså förkortningar bli aktuella.

I referenslista

H&M (2021). Årsredovisning 2021. [Elektronisk] Stockholm: H & M Hennes & Mauritz. Tillgänglig: https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/04/HM-A%CC%8Arsredovisning-2020.pdf  [Hämtad 2022-02-28].

Senast uppdaterad