Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är bibliometri?

Det handlar om

 • kvantitativa studier av vetenskaplig litteratur.
 • applicerandet av matematiska och statistiska metoder på böcker och andra slags medier.
 • ju fler citeringar en artikel mottar desto större är dess impact eller genomslag.
 • hur man kan använda bibliometriska resultat för såväl forskningsutvärdering som utformning av publiceringsstrategier.

Vad används bibliometri till?

 • man studerar statistiska samband mellan vetenskapliga författare, artiklar, tidskrifter och universitet.
 • man mäter forskningsaktivitet och forskningsproduktion
 • man utför forskningsevaluering, studerar vetenskaplig kommunikation och är ett stöd vid val av publiceringskanal. 

Bibliometri som en del av bibliotekets forskarstöd

Vårt arbete med bibliometri ska inte bara leda till ökad förståelse och insikt i vad termen betyder, utan vi ska även kunna finnas tillgängliga för ett antal väl specificerade tjänster. 

Bibliometri är en del av vårt stöd till forskningen vid Högskolan Väst. Vårt arbete handlar om DiVA, Open Access och databassökningar men vi  informerar också om bl.a. publicering och  tidskriftsbedömning.

Vi erbjuder bland annat:

 • Forskarprofil
 • Publiceringsmönster
 • Publikationsstrategier
 • Uttag av indikatorer vid utvärderingar

Till bibliotekets andra sidor om vårt forskarstöd.

Publicering vid Högskolan Väst

Statistik över publikationsmönster  för Högskolan Väst under åren 2006-2016. Hämtad från DiVA som är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

 • Antal publikationer(öppnas i nytt fönster)
  Det totala antalet publicerade publikationer per år från Högskolan Väst i DiVA under åren 2006-2016.

 • Antal citeringar i för publikationer från Högskolan Väst i databasen:
 • Publikationstyper (öppnas i nytt fönster)
  De tre vanligaste publikationstyperna är artikel i tidskrift, konferensbidrag och kapitel i bok. 

 • Publiceringsspråk (öppnas i nytt fönster)

  Det mesta skrivs på engelska och svenska

Senast uppdaterad