Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Många illustrationer (såsom figurer, fotografier, diagram och tabeller) är skyddade av upphovsrättslagen. Begär tillstånd för att kunna använda dem i din publikation. 

Berätta för upphovsmannen: 

 • syfte med användandet
 • var du tänkt publicera 
 • hur länge du behöver ha tillståndet

Illustrationer kan vara bilder, figurer, diagram, fotografier och tabeller. 

 • I en tabell presenteras data av olika slag i tabellform.
 • illustrera kan även vara att visualisera sina resultat i figurer såsom diagram eller fotografier.
 • Alla illustrationer ska numreras
 • Gör en förteckning över tabeller och en över figurer.
 • Placera man en sådan förteckning som en bilaga efter referenslistan, enligt dina instruktioner. 

Texthänvisning

... enligt Säljö (2000, s. 120) ska ett dubbelt halvslag se ut...

eller

...ett dubbelt halvslag ska se ut som... (Säljö, 2000, s. 120).

I referenslista

 • Själva illustrationen behövs inte visas i ditt arbete - du kan referera till den ändå.
 • Referera korrekt till källan.
 • Ange i löpande text sidan där illustrationen finns.

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Bild i bok

Mall

Efternamn, initial / myndighet. (Årtal). Titel : ev undertitel  [Illustrationstyp]. Utgivningsort: Förlag. 

För texthänvisning och referenslista, se längst upp på sidan.

Bild på webb

Mall

Efternamn, initial. (Årtal). Titel  [Fotografi]. URL [Datum när illustrationen hämtades].

För texthänvisning och referenslista, se längst upp på sidan.

Senast uppdaterad