Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lånekort = Västkort

Västkortet du får när du är student är automatiskt ditt lånekort.

Lånekortet är en värdehandling och låntagaren ansvarar personligen för allt som lånas på kortet fram till dess att kortet spärras. 

Alla förändringar, såsom adressändringar och liknande som görs på Mitt Konto förs automatiskt över till vårt bibliotekssytem. Du behöver därför inte vända dig till biblioteket för att göra dessa uppdateringar.

Lånetider

 • Normal lånetid är 14 dagar.
 • Lån förnyas av låntagaren.
 • Om ingen köar på boken kan du låna om den upp till 16 gånger.
 • Reserverat material skall hämtas inom 3 dagar.
 • Om du är student eller personal på Högskolan Väst kan du låna filmer. Lånetiden för filmer är 7 dagar.

När lånetiden går ut

 • Tre dagar innan lånetiden går ut får du en påminnelse till den mejladress som är kopplad till ditt bibliotekskonto.  
 • Om du är student skickas påminnelser, krav och information till din privata mejladress som du använde när du registrerade dig på högskolan.
 • Om din lånetid gått ut får du ett krav skickat till din mejladress. Ett andra krav skickas efter 6 dagar.
 • För försent återlämnat material tar biblioteket ut en avgift enligt fastställd prislista.
 • Har du inte lämnat tillbaka materialet efter två veckors försening sänds faktura enligt fastställd prislista.
 • Om du har betalat din faktura och senare hittar det borttappade materialet så återbetalas ej fakturan, utan materialet är då i din ägo.
 • Material som reserverats av en annan låntagare krävs in omedelbart efter att en 14-dagars period är slut.

Utlån

Material som är märkt som referenslitteratur och tidskrifter kan du inte låna och därmed ta ut från biblioteket. Bibliotekets filmer kan endast lånas av studenter och personal på Högskolan Väst.

Är du student som är inskriven som distansstudent på Högskolan Väst har du möjlighet att beställa material för lån som vi skickar hem till dig med post (inom Sverige). Returporto betalas av dig som låntagare. Denna tjänst är för dig som inte bor i städerna Trollhättan eller Vänersborg.

Uppgift om enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas ej ut enligt 40 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:40).

Alla besökare kan använda bibliotekets elektroniska resurser för informationssökning, dock inte för kommersiellt bruk.

 

Avstängning

 • Låntagare som har obetalda avgifter som överstiger ett visst belopp, avstängs från lån och våra tjänster.
 • Låntagare som trots upprepade krav inte återlämnar sina lån, avstängs från lån tills samtliga förfallna lån återlämnats eller ersatts.
 • Studenter som har blivit avstängda av skolan är under samma tid avstängda från biblioteket.

Lånekonto för allmänheten

För att få ett lånekonto måste du visa upp en legitimation.

Om du har ett lånekort och blir av med detta skall du omgående anmäla detta till biblioteket, så att kortet kan spärras.

Du måste vara 16 år eller äldre för att få ett lånekort hos oss.

Om du är nyanländ i Sverige och vill låna böcker hos oss, kom in eller kontakta oss för mer information.

Adressändring liksom ändring av e-postadress, skall anmälas till biblioteket. Om du har uppgett en e-postadress sänds alla meddelanden från biblioteket endast till din e-post.

Om du vill påbörja din låneprocess redan nu så kan du fylla i vårt formulär Skaffa ett lånekonto.

Fjärrlån

Personal och studenter får fjärrlåna material som ej finns i Högskolan Västs egna bibliotek. Beställnings av artiklar betalas enligt prislista, böcker fjärrlånas kostnadsfritt.

Vill du låna en dator?

Alla besökare är välkomna att använda bibliotekets datorer och elektroniska resurser, dock inte för kommersiellt bruk. Om du inte är student eller anställd på högskolan behöver du ett gästkonto för att kunna använda datorerna.

Fullmakt för lån

Om du inte kan hämta din beställda bok inom föreskriven tid, ger vi möjlighet för annan person att låna den åt dig. Den som ska hämta ut ett lån för någon annans räkning måste kunna visa upp giltig ID-handling samt låntagarens legitimation som fullmakt.

Vi hanterar personuppgifter

Vid de tillfällen som du fyller i ett formulär hos oss så behöver vi ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att kunna koppla din fråga / beställning till ditt låntagarkonto hos biblioteket. Ditt mejl kommer raderas efter ärendet är slutfört. Läs mer om hur Högskolan Väst behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på hv.se/dataskydd

Glömt PIN-kod?

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad