Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lånekort = Västkort

Västkortet du får när du är student är automatiskt ditt lånekort.

Lånekortet är en värdehandling och låntagaren ansvarar personligen för allt som lånas på kortet fram till dess att kortet spärras. 

Alla förändringar, såsom adressändringar och liknande som görs på Mitt Konto förs automatiskt över till vårt bibliotekssytem. Du behöver därför inte vända dig till biblioteket för att göra dessa uppdateringar.

Lånetider

 • Normal lånetid är 14 dagar.
 • Lån förnyas av låntagaren.
 • Om ingen köar på boken kan man låna om den upp till 16 gånger.
 • Reserverat material skall hämtas inom 4 dagar.
 • Om du är student eller personal på Högskolan Väst kan du låna filmer. Lånetiden för filmer är 7 dagar.

När lånetiden går ut

 • Tre dagar innan lånetiden går ut får du en påminnelse till den mejladress som är kopplad till ditt bibliotekskonto.  
 • Om du är student så skickas påminnelser, krav och information till din studentmejl. Denna går inte att byta till en privat mejladress.
 • Om din lånetid gått ut får du ett krav skickat till din mejladress. Ett andra krav skickas efter XX dagar.
 • För försent återlämnat material tar biblioteket ut en avgift enligt fastställd prislista.
 • Har du inte lämnat tillbaka materialet efter två veckors försening sänds faktura enligt fastställd prislista.
 • Om du har betalat din faktura och senare hittar det borttappade materialet så återbetalas ej fakturan, utan materialet är då i din ägo.
 • Material som reserverats av en annan låntagare krävs in omedelbart efter att en 14-dagars period är slut.

Utlån

Material som är märkt som referenslitteratur och tidskrifter kan du inte låna och därmed ta ut från biblioteket. Bibliotekets filmer kan endast lånas av studenter och personal på Högskolan Väst.

Är du student som är inskriven som distansstudent på Högskolan Väst har du möjlighet att beställa material för lån som vi skickar hem till dig med post (inom Sverige). Returporto betalas av dig som låntagare.

Uppgift om enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas ej ut enligt 40 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:40.)

Avgifter

Avgifter tas ut enligt fastställd prislista. Det krävs av låntagaren att informera sig om gällande prislista och ev. framtida ändringar. Biblioteket informerar om ändringar i lånebestämmelser och prislista genom anslag och på bibliotekets webbplats.

Betalning sker i bibliotekets lånedisk (med betalkort) eller via bankgiro 5210-3439, märk betalningen med ditt personnummer och ärende, tillexempel "00000-0000, böter” eller ”000000-0000, artikel". 

Avstängning

 • Låntagare som har obetalda avgifter som överstiger ett visst belopp, avstängs från lån.
 • Låntagare som trots upprepade krav inte återlämnar sina lån, avstängs från lån tills samtliga förfallna lån återlämnats eller ersatts.
 • Studenter som har blivit avstängda av skolan är under samma tid avstängda från biblioteket.

LÅNEKORT FÖR ALLMÄNHETEN

För att få ett lånekort måste du visa upp en legitimation. Lånekortet är en värdehandling och du som låntagare ansvarar personligen för allt som lånas på kortet fram till dess att kortet spärras. Blir du av med ditt lånekort skall du omgående anmäla detta till biblioteket, så att kortet kan spärras.

Om du är nyanländ i Sverige och vill låna böcker hos oss, kom in eller kontakta oss för mer information.

Adressändring liksom ändring av e-postadress, skall anmälas till biblioteket. Om du har uppgett en e-postadress sänds alla meddelanden från biblioteket endast till din e-post.

Vill du låna en dator?

Alla besökare är välkomna att använda bibliotekets datorer och elektroniska resurser, dock inte för kommersiellt bruk. Om du inte är student eller anställd på högskolan behöver du ett gästkonto för att kunna använda datorerna.

Du behöver legitimation för att få ett gästkonto och det gäller under en dag. Du måste vara 16 år eller äldre. Du kan även låna ett utskriftskort kopplat till gästkontot som du kan ladda med pengar för att kunna skriva ut. OBS! vi gör inte återbetalning av insättning.

Fullmakt för lån

Om du inte kan hämta din beställda bok inom föreskriven tid, ger vi möjlighet för annan person att låna den åt dig. Den som ska hämta ut ett lån för någon annans räkning måste kunna visa upp giltig ID-handling.

Högskolan Västs bibliotek godtar någon av följande fullmakter:

 • låntagarens lånekort
 • låntagarens legitimation

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen