Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till 

Patent

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Patentets titel (Patentnummer). Patentutfärdare. Ev URL

Löpande text:
Pettersson, B. (2018). Förfarande och anordning vid en luftfyllbar vårdmadrass i en säng. (SE 1750427-5). Patent- och registreringsverket. https://tc.prv.se/spd/patent?p1=Pr8FssKcgFV7eM42P9NdVA&p2=4eJZ-p0lq1g&sort=filingdate&content=v%C3%A5rd&lang=sv&tab=1&hits=true&hitsstart=0&start=0 .

Referenslista

Petterssons (2018) patent avser....

Förfarande och anordning vid en luftfyllbar vårdmadrass i en säng (Pettersson, 2018) har arbetats fram med...

Standarder

Mall

Författare/organisation. (år). Kursiv titel. (Nummer xx). URL

Texthänvisning

I Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster (Swedish Standards Institute, 2015) står…                  

Swedish Standards Institute (2015) skriver att…

Referenslista

Swedish Standards Institute. (2015). Informationsteknik - Ledningssystem för tjänster - Del 9: Vägledning för tillämpning av ISO/IEC 20000-1 för molntjänster. (SIS-ISO/IEC TR 20000-9:2015).
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/tjanster/ovrigatjanster/sisisoiectr2000092015/ .

Läs mer om standarder i APA 7

Avtal

Om du ska referera till ett avtal så beror det på var avtalet ursprungligen fanns.

Är avtalet tillgängligt på webben, använd mallen för webbsida.

Är avtalet tillgängligt i ett arkiv, använd mallen för arkivhandlingar.

Om det är ett offentligt avtalsdokument hänvisa till det utifrån mallen för lag.

Och om det inte går att hitta tillbaka till avtalet eller om det bara är du och någon/några fler som har tillgång till det använder du mallen för personlig kommunikation.

Årsredovisning

Mall

Författare/organisation. (år). Titel. URL

Texthänvisning

I årsredovisningen för Göteborgsregionen (u.å.) går att läsa…

.... (Göteborgsregionen, u.å.).

Referenslista

Göteborgsregionen. (u.å.). Årsredovisning 2020. https://goteborgsregionen.se/download/18.3b981bf917a75bbaf40dad3e/1630391705027/%C3%85rsredovisning%202020.pdf.se

I referensen ovan skrivs (u.å.) då det inte finns något tryckår i årsredovisningen. Man kan dock tänka att det är 2021 men det framkommer inte, då skriver du (u.å.), dvs utan år.

Senast uppdaterad