Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Avhandling

Mall

Författarens efternamn, förnamnsinitial. (utgivningsår). Bokens titel. Diss. Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen.

Sida behöver endast anges när det är ett direkt citat.

(Raza, 2020)

(Claesson, 2015)

I referenslistan

Raza, T. (2020). Process Understanding and Weldability of Laser-Powder Bed Fusion Manufactured Alloy 718. Diss. Trollhättan: University West.

Claesson, A. (2015). Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling:
överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg. Lic.-avh.
Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Mall

Författarens efternamn, förnamnsinitial (utgivningsår). Titel: Undertitel. I Titel på konferenspublikation. Konferensens datum, år, stad.

Författarens efternamn, förnamn (red.) (utgivningsår). Titel: Undertitel. I Titel på konferenspublikation. Konferensens datum, år, stad.

Om konferensens stad inte är allmänt känd kan man istället använda landet.

Texthänvisning

(Aryal m.fl., 2021)

(Hosseini m.fl., 2019)

(Sundararajan m.fl., red., 2019)

I referenslistan

Aryal, P., Hurtig, K., Sikström, F., Nilsson, H. & Choquet, I. (2021). Effect of Substrate Orientation on Melt Pool during Multi-Layer Deposition in V-Groove with Gas Metal Arc. I Proceedings of 7th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'21). Virtual Conference, August 2021.

Hosseini, V., Wessman, S., Hurtig, K. & Karlsson, L. (2019). Predicting ferrite fractions in single pass super duplex stainless steel welds: thermal cycle analysis and phase transformation modeling. I ESSC and DUPLEX 2019. Wien: Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET).

Sundararajan, N., Eshagh, M., Saibi, H., Meghraoui, Mustapha, Al-Garni, Mansour & Giroux, Bernard (red.) (2019). On Significant Applications of Geophysical Methods: Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1), Tunisia 2018. Cham: Springer International Publishing.

Uppsatser

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Uppsatsens titel. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. (Serietitel och eventuellt nummer) Tillgänglig: URL [år-månad-dag].

Utelämna elektronisk, länken och datum om uppsatsen är i tryckt form.

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal. Alternativt skriver du namnet löpande i texten följt av endast årtal inom parentes. Sida behöver endast anges när det är ett direkt citat.

(Persson & Ollander, 2021)

I referenslistan

Persson, J. & Ollander, L. (2021). En studie om sökmotoroptimering och användarvänlighet : Google vs användare. [Elektronisk] Trollhättan: Högskolan Väst. (Självständigt arbete på grundnivå, 7,5 hp, 2021, Institutionen för Ekonomi och IT). Tillgänglig: http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1588262/FULLTEXT01.pdf [2022-02-10].

Senast uppdaterad