Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 1. Publicera hur – Fundera över hur forskning publiceras inom just din ämnesdisciplin, vilka krav som forskningsfinansiärer har eller hur granskningsprocessen ser ut.

 2. Sampublicera – artiklar med flera författare får generellt fler citeringar. Samarbeta gärna med forskare från andra högskolor och universitet såväl nationellt internationellt. Tre krav måste uppfyllas för man ska kunna klassas som medförfattare:  
  1. Medförfattaren har lämnat påtagliga och intellektuella idéer till projektets idé och design eller bidragit till datainsamlingen.
  2. Medförfattaren har skrivit/redigerat utkast.
  3. Medförfattaren har godkänt artikeln inför publiceringen.
 3. Flera forskningsfinansiärer (bl.a. Vetenskapsrådet) kräver publicering i tidskrifter med öppen tillgång, även kallad Open Access (s.k. gyllene vägen) eller parallellpublicering (s.k. gröna vägen). En bra strategi är att välja en tidskrift som tillåter parallellpublicering. Var uppmärksam på att det finns tveksamma tidskriftsförlag med öppen tillgång, ha en källkritisk blick och kontakta gärna en bibliotekarie för rådgivning.

 4. Hur välja tidskrift? För att jämföra olika tidskrifter kan du använda:
 5. Finns din tidskrift med i Master Journal List ? Det innebär att din publikation räknas med i Vetenskapsrådets analys vilket får betydelse för medelstilldelning.

 6. Affiliering – var noga och enhetlig när du anger ditt och högskolans namn. Uttag som till exempel vi på biblioteket och Vetenskapsrådet gör för forskningsanalyser bygger på att dessa data är korrekta. Enligt rektorsbeslut (diarienummer 2017/623 A 21) ska affilieringen skrivas: 

  University West 
  Department of Engineering Science / Department of Health Sciences / Department of Social and Behavioural Studies/ School of Business, Economics and IT 
  S-461 86 Trollhättan, Sweden 

  Om du är knuten till fler än ett lärosäte i din forskning anger du båda när du publicerar dig. För att säkerställa att det du publicerar kopplas till dig ska du använda ett identifikationsnummer som till exempel ORCID-nummer.

 7. Forskningsdata - Riktlinjen är att forskningsdata ska publiceras så öppet som möjligt, och så stängt som det behövs. Genom att publicera insamlad forskningsdata skapar du fler möjligheter till citeringar och det kan leda till nya samarbeten mellan forskare, nationellt och internationellt.

 8. DiVA Fyll i formuläret så registrerar en bibliotekarie dina publikationer. Glöm inte sända med underlag till registreringen i form av konferenspublikationer eller en kopia av din publikation. I DiVA kan du också parallellpublicera men kontrollera att du har tillstånd till parallellpublicering i Sherpa/Romeo. Registreringar i DiVA blir även synliga och sökbara i SwePub, som är en gemensam plattform för svenska forskares publikationer.

 9. Olika discipliner, olika publiceringsmönster- Du som forskar inom ett fält där det främst är konferensbidrag, monografier eller rapporter som publiceras, kan även lyfta din forskning via alternativa mätmetoder såsom altmetri. Tänk dock på att försöka arbeta om ditt konferensbidrag till ett artikelformat och publicera i en tidskrift.

 10. Altmetri - När man mäter en artikels omnämnande i andra medier kallas det  Altmetri, vilket innebär att man jobbar med alternativa mätmetoder som komplement till Bibliometri. Använd gärna sociala medier för att sprida din forskning med t ex Research Gate, LinkedIn, Twitter, mm.

Bibliotekets forskarstödsgrupp


Senast uppdaterad av Biblioteket