Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 1. Publicera mera – Fundera över hur forskning publiceras inom just din ämnesdisciplin, vilka krav som forskningsfinansiärer har eller hur lång tid för granskningsprocessen som du kan tillåta dig.

 2. Finns din tidskrift med i Master Journal List ? Det innebär att din publikation räknas med i Vetenskapsrådets analys vilket får betydelse för medelstilldelning

 3. Var noggrann i ditt val av tidskrift. För att maxa citeringar gäller det att skriva i internationella peer-review-tidskrifter med hög impact-factor. I såväl Scopus som Web of Science kan du hitta dina och andras citeringar. I Journal Citation Reports (numera en del av Web of Science) kan du hitta de tidskrifter som rankas högst, jämföra deras journal impact factor eller se diagram över hur tidskrifter citerar varandra.

 4. Sampublicera dig – artiklar med flera författare får generellt fler citeringar. Samverka gärna med forskare från andra högskolor och universitet såväl på den nationella som den internationella arenan. Det finns tre krav som måste uppfyllas för att klassas som medförfattare:  
  1. Medförfattaren har lämnat påtagliga och intellektuella idéer till projektets idé och design eller bidragit till datainsamlingen 
  2. Medförfattaren har skrivit/redigerat utkast 
  3. Medförfattaren har godkänt artikeln inför publiceringen
 5. Flera forskningsfinansiärer (t ex Vetenskapsrådet) kräver publicering i tidskrifter med Öppen tillgång, även kallad Open Access (s.k. gyllene vägen) eller parallellpublicering (s.k. gröna vägen). En bra strategi kan vara att välja en tidskrift som tillåter parallellpublicering. Var uppmärksam på att det finns tveksamma tidskriftsförlag med Öppen tillgång, ha en källkritisk blick och kontakta gärna en bibliotekarie för rådgivning.

 6. Öppen forskningsdata - Undersök dina möjligheter att tillgängliggöra din insamlade forskningsdata (länk till våra kommande sidor) så att andra forskare kan återanvända dem. Genom att publicera insamlad forskningsdata skapar du fler möjligheter till citeringar än genom att bara publicera en artikel. Det kan också leda till nya samarbeten mellan forskare, nationellt och internationellt.

 7. Affiliering – var noga och enhetlig när du anger ditt och högskolans namn. Uttag som till exempel vi på biblioteket och Vetenskapsrådet gör [JD(1] för forskningsanalyser bygger på att dessa data är korrekta. Enligt rektorsbeslut (diarienummer 2013/1144 A 21) ska affilieringen skrivas: 

  University West 
  Department of Engineering Science / Department of Health Sciences / Department of Social and Behavioural Studies/ School of Business, Economics and IT 
  S-461 86 Trollhättan, Sweden 

  Om du är knuten till fler än ett lärosäte i din forskning anger du båda när du publicerar dig. För att säkerställa att det du publicerar kopplas till dig ska du använda ett identifikationsnummer som till exempel ORCID-nummer.

 8. Altmetri - Använd gärna sociala medier för att sprida din forskning med t ex Research Gate, LinkedIn, Twitter, mm. När man mäter en artikels omnämnande i andra medier kallas det  Altmetri, vilket innebär att man jobbar med alternativa mätmetoder som komplement till Bibliometri.

 9. DiVA Fyll i formuläret så registrerar en bibliotekarie dina publikationer. Glöm inte sända med underlag till registreringen i form av konferenspublikationer eller en kopia av din publikation. I DiVA kan du också parallellpublicera Detär viktigt att du som forskare först kontrollerar att du har tillstånd till parallellpublicering i Sherpa/Romeo. Registreringar i DiVA blir även synliga och sökbara i SwePub, vilket är en framtida möjlig databas för uttag för Vetenskapsrådets beräkningar. 

 10. Olika discipliner, olika publiceringsmönster- Du som forskar inom ett fält där det främst är konferensbidrag, monografier eller rapporter som publiceras, kan även lyfta din forskning via alternativa mätmetoder såsom altmetri. Tänk dock på att försöka arbeta om ditt konferensbidrag till ett artikelformat och publicera i en tidskrift, gärna indexerad av Web of Science.

Mer information


Bibliotekets forskarstödsgrupp


Senast uppdaterad av Biblioteket