Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 1. Publicera mera – för att hitta tidskrifter med stort genomslag och betydelse inom ditt område kan du använda databasen Web of Science som innehåller Journal Citation Reports.

 2. Finns din tidskrift med i Master Journal List innebär det att din publikation räknas med i Vetenskapsrådets analys vilket får betydelse för medelstilldelning

 3. Var noggrann i ditt val av tidskrift. Att skriva i internationella peer-review-tidskrifter med hög impact-factor ökar oftast citeringar. I såväl Scopus som Web of Science kan du hitta dina och andras citeringar

 4. Sampublicera dig – artiklar med flera författare får generellt fler citeringar. Samverka gärna med forskare från andra högskolor och universitet såväl på det nationella som internationella arenan. Det finns tre krav som måste uppfyllas för att klassas som medförfattare:  
  1. Medförfattaren har lämnat påtagliga och intellektuella idéer till projektets idé och design eller bidragit till datainsamlingen 
  2. Medförfattaren har skrivit/redigerat utkast 
  3. Medförfattaren har godkänt artikeln inför publiceringen
 5. Flera forskningsfinansiärer (t ex Vetenskapsrådet) kräver publicering i Open Access (s.k. gyllene vägen) eller parallellpublicering (s.k. gröna vägen). En bra strategi kan vara att välja en tidskrift som tillåter parallellpublicering. Kontrollera möjligheterna till parallellpublicering i Sherpa/Romeo. Var uppmärksam på att det finns tveksamma Open Access förlag, ha en källkritisk blick!

 6. Affiliering – var noga och enhetlig när du anger ditt och högskolans namn. Mätningar som till exempel vi på Biblioteket och Vetenskapsrådet gör bygger på att dessa data är korrekta. Enligt rektorsbeslut (diarienummer 2013/1144 A 21) ska affilieringen skrivas: 

  University West 
  Department of… (eller School of Business, Economics and IT) 
  S-461 86 Trollhättan, Sweden 

  Om du är knuten till fler än ett lärosäte i din forskning anger du båda dessa när du publicerar dig. För att säkerställa att det du publicerar kopplas till dig ska du använda ett identifikationsnummer som till exempel ORCID-nummer.

 7. Använd gärna sociala medier för att sprida din forskning t ex Research Gate, LinkedIn, Twitter, mm. När man mäter en artikels inflytande/omnämnande i andra medier jobbar man med det som kallas Altmetri, vilket innebär att man jobbar med alternativa mätmetoder som komplement till Bibliometri.

 8. DiVA Fyll i formuläret så registrerar en bibliotekarie dina publikationer. Glöm inte sända med underlag till registreringen i form av konferenspublikationer eller en kopia av din publikation. I DiVA kan du också parallellpublicera (self-archiving). Det viktiga är att du som forskare kontrollerar att du har tillstånd till detta.

 9. Registreringar i DiVA blir även synliga och sökbara i SwePub, vilket är en framtida möjlig databas för uttag för Vetenskapsrådets beräkningar. 

 10. Du som forskar inom ett fält där det främst är konferensbidrag, monografier eller rapporter som publiceras, kan även lyfta din forskning via alternativa mätmetoder såsom altmetri. Tänk dock på att försöka arbeta om ditt konferensbidrag till ett artikelformat och publicera i en tidskrift, gärna indexerad av Web of Science.

Mer information


Bibliotekets forskarstödsgrupp


Senast uppdaterad av Biblioteket