Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall. Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad beskrivning av det fall eller den lag du vill läsa om och klicka på sök. Du har goda möjligheter till att begränsa din sökning genom olika rubriknivåer i marginalen. Du kan även välja att klicka in dig via menyn längst ned på sidan.

Vad finns med från före detta Zeteo?

Svenskt juridiskt material

 • Samtliga gällande författningar i fulltext.
 • Förarbeten:
  • Propositioner i urval från 1915 och framåt. Fullständigt från 1995/96 och framåt.
 • Rättsfall:
  • Högsta domstolens domar från 1911 och framåt
  • Rättsfall från Hovrätterna från 1980 och framåt
  • Regeringsrättsdomar (RÅ) från 1930 och framåt
  • Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt
  • Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt. Urval åren 1929-1973
  • Försäkringsöverdomstolens domar 1979-1995
  • Bostadsdomstolens domar 1980-1994
  • Miljööverdomstolens domar 2005 och framåt. Urval åren 1999-2004
  • Marknadsdomstolens domar 2000 och framåt.
 • Lagkommentarer

Vad finns med från före detta Karnov?

 • Innehåller samtliga svenska lagar och förordningar. Innehåller kommentarer till lagar och förordningar med hänvisning till förarbeten, rättsfall och juridisk litteratur
 • Svensk Juristtidning från 1990- och Ny juridik från 1994-
 • Rättsfall från
  • Högsta Domstolen (1876- urval), (1911- fullst.)
  • Hovrätterna
  • Regeringsrätten (1977-)
  • Kammarrätterna och Arbetsdomstolen (1960-)
  • Myndigheters författningssamlingar och propositioner i urval från 1915 och framåt

Hur gör jag för att nå domar från Tingsrätten och förvaltningsrätterna?

Detta underinstansers avgöranden når du bäst genom att kontakta den aktuella domstolen. Då kan du få domen via mejl kostnadsfritt. 

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad