Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Läroplaner författas inte av Skolverket. Publikationen består av förordningen och ibland relevanta föreskrifter. Av denna anledning står Skolverket som utgivare och inte som författare.

Mall:

Titel. (År). Utgivare. URL

Om du hänvisar till tryckt läroplan, uteslut URL.

Texthänvisning:

Första gången källan nämns skrivs hela namnet ut, med förkortningen i hakparentes alternativt parentes:

… (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22], 2022).

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22, 2022) ska eleverna…

Fortsättningsvis anges endast förkortningen:
… (Lgr22, 2022).

Enligt Lgr22 (2022) ska eleverna…

Läs mer om förkortningar på vår sida Referera med APA 7.

Referenslista:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2022). Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen