Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

När du ska använda dig utav referensmaterial i ditt vetenskapliga skrivande så behöver du vara säker på att materialet du använder dig utav är vetenskapligt skrivet. Denna sida beskriver hur du värderar det material du hittar.

Hur bedömer man vetenskapligheten i en text?

Vetenskapliga texter har gemensamt att de källhänvisar, att språket är sakligt och fullt av facktermer. De följer oftast en given struktur med sammanfattning, inledning, metod, resultat samt diskussion. Traditioner inom olika fält som naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora gör att texterna får olika karaktär. Dessutom har akademiska texter olika kvaliteter vad gäller

  • Granskningsprocessen
  • Förstahands- eller andrahandskälla till forskning (närhet till forskning)

Du behöver alltså relatera olika slags akademiska texter till varandra. Hur granskningsprocessen gått till kan vara kvalitetsgrundande för värderingen, liksom om resultatet fortfarande är relevant och aktuellt.

En förstahandskälla är originaldata, t.ex en vetenskaplig artikel. En andrahandskälla kan vara en beskrivning, diskussion, tolkning, kommentar, analys, utvärdering, eller sammanfattning av någon annans forskning. 

Vad är en vetenskaplig text?

Se videon "Vad är en vetenskaplig text" på Youtube

Börja med att kategorisera materialet efter vilken publikationsform den har (t.ex. artikel, avhandling, rapport, konferensbidrag, eller bok). Genom att kategorisera materialet rätt så får du hjälp att värdera textens innehåll. Nedan hittar du de vanligaste formaten beskrivna utifrån källkritiska frågor.

Finns det mer information om forskningen från andra källor?

Ett forskningsresultat tillför ny kunskap och används för att genomföra ny forskning. När du hittat något intressant, sök vidare för att bilda dig en uppfattning om forskningsfältet. Hur har forskningen tagits emot av andra? Hur gammal är den och har det redan kommit annan forskning som tillför ytterligare kunskap?

Kategorisera så här:

Ställ alltid frågorna inför varje material:

  • Vad är det?
  • Vem har skrivit?
  • Vilket är syftet?
  • Vilken är målgruppen?
Senast uppdaterad