Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kopiering för dig som är student

Du får inte kopiera hela innehållet i en bok eller tidning, men för privat bruk är det tillåtet att kopiera:

  • ett begränsat avsnitt, t.ex ett kapitel i en bok
  • en dikt
  • en tidningsartikel

Tänk på att du kan fråga upphovsmannen om lov för att eventuellt få tillstånd att använda upphovsskyddat material, berätta i samband med förfrågan att texten eller bilden ska användas i akademiska sammanhang, det kan göra det enklare att få tillstånd.

Det är tillåtet att bränna ett eget exemplar av en inköpt cd-skiva, kopiera film från TV, samt kopiera material som lagts ut på Internet med upphovsmannens tillstånd.

Du kan även använda dig av samma avtal som lärarna följer. Alla högskolor och universitet i Sverige är anslutna till Bonus Copyright Access.

Kopiering för dig som är lärare

Avtal för intern kopiering - Bonus Copyright Access

Genom en kopieringslicens som Högskolan Väst har tecknat, får man kopiera ur utgivna böcker, tidningar och tidskrifter och sprida kopiorna till övriga anställda.

Fr o m 1/1-2014 omfattar avtalet även digital kopiering, vilket innebär att man numera får kopiera och dela genom 

  • nedladdning
  • utskrifter
  • skanning
  • fotokopiering
  • att spara digitala kopior såväl på internwebb som på USB
  • att spara in material i t ex olika presentationer för internutbildning/internkonferenser.

Grunden är att du som undervisande personal får kopiera 15% men inte mer än 15 sidor ur svenska eller utländska offentliggjorda verk. Kopieringen kan ske såväl analogt som digitalt.

OBS! Material ur de databaser som högskolebiblioteket abonnerar på lyder INTE under avtalet med Bonus Copyright Access. I de fallen måste man läsa avtalstexterna till varje databas. 

Läs mer på Bonus Copyright Access

Har du frågor? Kontakta Elisabeth Näverå

Tänk på att...

du vid kopiering inom tjänsten tydligt markerar, på t ex försättsblad, att du kopierar med hänvisning till avtalet med Bonus Copyright Access.

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad