Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det går att referera till läroplaner på två olika sätt. Antingen kan du hänvisa direkt till läroplanen eller till Skolverket. Båda är korrekt och du väljer själv vilket du vill använda dig av. Se till att vara konsekvent och håll dig till samma sätt genom hela texten.

Väljer du att referera direkt till läroplanen så måste du hänvisa till hela titeln första gången du refererar (t.ex. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011), och därefter till förkortningen (t.ex. Lgr 11).

Mall

Referera direkt till läroplanen

Förkortning, Hela titeln på läroplanen. (År). uppl. Publiceringsort: Utgivare.

Referera till Skolverket

Skolverket (År). Titeln på läroplanen. uppl. Publiceringsort: Utgivare.

Texthänvisning

Referera direkt till läroplanen

(Lgr 11)

Referera till Skolverket

(Skolverket, 2015)

I referenslista

Referera direkt till läroplanen

Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2015. (2015). 2. uppl. Stockholm: Skolverket.

Referera till Skolverket

Skolverket (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2015. 2. uppl. Stockholm: Skolverket.

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad