Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om examensarbetet inte finns i DiVA eller inte går att få fram i fulltext (pdf-fil) kan du kontakta högskolans arkivarie, arkiv@hv.se, som har möjlighet att distribuera uppsatsen till alla som så önskar.

Publicera i DiVA

Så här går det till efter ditt/ert examensarbete godkänts av examinator

  1. Examinator sänder godkännande av betygs- och publiceringsunderlag samt fil med examensarbetet till Utbildningsadministrationen som gör nödvändiga förberedelser.

  2. Bibliotekspersonal registrerar arbetet i DiVA och laddar upp nämnda fil

  3. Alla examensarbeten ska registreras i DiVA, men vi publicerar bara fulltexten om du/ni godkänt detta!

  4. Godkännande ges genom att samtliga författare undertecknar


  5. Blanketten lämnas/skickas in i original (d.v.s. i pappersform, undertecknat med bläckpenna och med namnförtydligande) till nedanstående adress:

    Högskolan Väst, Biblioteket
    Elisabeth Näverå
    461 86 Trollhättan

  6. Examensarbetet publiceras.

När publiceras mitt arbete i DiVA?

Det går inte att säga någon exakt tidpunkt för publicering i DiVA. Vi registrerar arbetena så fort vi hinner och efter det kollar bibliotekarie att publiceringsgodkännande kommit in. Finns godkännande så publiceras det som fulltext, annars visas enbart registreringen.

Håll utkik i DiVA efter ditt examensarbete!

Om DiVA

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet är ett system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA innehåller publikationer i fulltext, mestadels studentuppsatser men även rapporter, artiklar och avhandlingar.

Kontakt Diva


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2

Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå Bibliotekarie
elisabeth.navera@hv.se

Margareta Åkesson

Margareta Åkesson Arkivarie Arkivarie
margareta.akesson@hv.se
Senast uppdaterad