Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärobjekt

Mall

Författande organisation eller Författarens efternamn, initial. (År). Titel. [Lärobjekt] Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum].

Vid referens till föreläsningar se Muntlig kommunikation

Texthänvisning

Exempel i löpande text:
Jag har använt mig av ett lärobjekt (Karolinska institutets bibliotek, 2009) för att se hur undervisning kan ske...

I referenslista

Karolinska institutets bibliotek. (2009). Vad är en vetenskaplig artikel? [Lärobjekt]. Tillgänglig: http://bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html  [2010-07-21].

Senast uppdaterad