Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Guide från Deakin University

Guide på engelska från Deakin University, Australien

Guide från Umeå universitet

Här listas de vanligaste källformaten och ges exempel och mallar för referenser. Läs också om vilken information som ska ligga i fotnoten på sidan när du skriver din text.

I biblioteket finns bra litteratur om att skriva juridiska texter, t. ex.

  • Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, Att skriva juridik: regler och råd, 5. uppl., Iustus, Uppsala, 2012​
  • Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål, Juridisk skrivguide, 4., rev. uppl., Jure, Stockholm, 2014

OBS! Var uppmärksam på att författarna kan ge olika svar till hur du ska referera och kom ihåg att vara konsekvent. 

När du vill hänvisa till en lagkommentar som du har läst via databasen Zeteo, så kan det vara enklast att hänvisa till den tryckta boken, även om du läst den online. Det finns också tips i Zeteo om hur du kan göra.

Ibland använder man källor som inte passar någon referensmall. Kontakta gärna bibliotekarierna i biblioteket, så tittar vi på källan tillsammans. 

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad