Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kopior av e-post korrespondens ska sparas eftersom de kan behövas i t ex ett appendix. Var aktsam innan du citerar e-post då försändelserna kan komma från personliga e-postadresser. Be om tillstånd innan du refererar till dem.

Mall

Efternamn, initial. (År). Meddelande eller titel från titelfältet. [E-postlista] Namn på sändlista. Sänt datum. Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum].

Texthänvisning

(Utter, 2010)

I löpande text:
Malin Utter (Utter, 2010) menar att......

I referenslista

Utter, M. (2010).Teknikutbildningars biblioteksnätverk. [E-postlista] Biblist. 1 juni. Tillgänglig: http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A0=BIBLIST [2010-06-23].

Senast uppdaterad