Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lär dig med en film

Du kan även hitta några av våra instruktionsfilmer på vår youtube, t.ex. om hur man läser en vetenskaplig artikel, systematisk sökning, med mera.

Guider i informationssökning

Är du student på Högskolan Västs program eller kurser finns mer resurser i våra informationssökningsguider. Varje guide fokuserar ett specifikt ämnesområde och du väljer guide utifrån det du studerar.

Ytterligare guider i informationssökning

Letar du efter en databas?

Besök bibliotekets databaslista med alla ämnesrelaterade databaser.

Att referera

Guiden beskriver vad som klassas som en referens, hur man ska tänka när man refererar och beskrivning av olika referenssystem som man kan använda sig utav. Guiden berör även citering.

Du hittar allt du behöver veta om referering i vår guide Referenshantering samt länkar och information om referenssystemen APA 7, Harvard, IEEE, Oxford och Vancouver.

Källkritik & Vetenskapliga texter

Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du skriver vetenskapliga texter. Oavsett vilken form av källa du använder måste du kritiskt granska dess relevans och korrekthet.

Gå till guiden Källkritik

Upphovsrätt

Guiden beskriver upphovsrättslagen och hur du som student, forskare eller lärare behöver förhålla dig till den när du delar material så som text, data, foto, bild, musik, mm.

Gå till guiden Upphovsrätt

Mallar och anvisningar

Omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst. Det finns generella anvisningar och andra som är indelade per institution.

Se alla våra mallar och anvisningar

Kontakt


Senast uppdaterad