Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dataprogram

Man får inte, ens för eget bruk, kopiera upphovsrättsskyddade dataprogram. Dock kan licensinnehavare göra säkerhetskopia av ett program.

Fotografiska bilder och verk

Fotografier delas in i två olika grupper: fotografiska verk och fotografiska bilder. För att fotografiet ska få benämnas som ett fotografiskt verk måste det ha verkshöjd. Då får det fulla upphovsrättsliga skyddet precis som andra verk. Har inte fotografiet uppnått detta, kallas det i lagen för fotografisk bild. Den som tagit bilden har rätt att framställa exemplar av den och göra bilden offentlig.

Skyddstid

Skyddstiden skiljer mellan en fotografisk bild och ett fotografiskt verk. Skyddstiden för en fotografisk bild är 50 år efter det att bilden framställdes. För fotografiska verk är den 70 år efter upphovsmannens död.

Användning av fotografiska verk och bilder

Räkna alltid med att en bild eller ett diagram som du till exempel vill använda i en uppsats eller i en presentation, är upphovsrättsligt skyddad. 

För att få använda bilden måste tillstånd införskaffas från upphovsmannen/upphovsmännen. Du måste då berätta vad du ska göra med bilden (syftet med användandet/var publicering ska ske).

Den ideella upphovsrättigheten har den som gjort bilden, men den ekonomiska rättigheten är ofta överlåten till förlaget. Tillståndet kan endast ges av den som innehar rättigheterna och om du är osäker på om du har rätt att publicera en bild och om du inte lyckas få kontakt med upphovsmannen, kan du inte använda bilden.

Det är tillåtet att använda bild i en presentation till exempel en redovisning och då ha ett resonemang runt bilden, men har man inget tillstånd ska bilden utelämnas i eventuell elektronisk utgåva.

För kopiering av bilder i undervisningssyfte, läs mer på sidan Kopiering. 

Musik och nedladdning

För att få använda musik, som skyddas av upphovsrättslagen, på ett kommersiellt sätt, krävs upphovsmannens tillstånd. Det är även upphovsmännen som bestämmer hur deras musik ska användas och de ska ha ekonomisk ersättning.

Det är förbjudet att ladda ned olagligt utlagt material såsom filmer, musik etc. från Internet till sin egen dator. De aktuella filerna är ofta utlagda utan upphovsmannens tillstånd och är ursprungligen inte tänkta att tillgängliggöras via fildelningsprogram. När du ska ladda ned material från internet - kontrollera alltid hur materialet får hanteras!

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad