Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Är tidskriften eller förlaget seriöst?

Den ökande publicering med öppen tillgång har gjort att dykt upp många oseriösa förlag. Ett begrepp för tidskrifter är även  "predatory journals".  Vanliga tecken för dessa förlag är:

  • Erbjuder snabb peer review-process ( som i själva verket aldrig äger rum)
  • Webbsidor som ser seriösa ut. Oftast finns editorial boards och impact factor med (varav båda bygger på falska uppgifter).
  • Aggressiv marknadsföring via mejl.

För att undvika att råka publicera dig på ett oseriöst förlag så följ checklistorna i guiden Think.Check.Submit.

Om en tidskrift eller förlag förekommer i nedanstående databaser  så är det ett mått på seriositet:

Mer information

Ifrågasatt öppen tillgång

Det finns också modeller och begrepp av öppen tillgång som man bör se upp för.

Orangewashing

Detta begrepp syftar på när förlag försöker använda termen öppen tillgång för att ta del av öppen tillgång-rörelsen, trots att de inte alls tillåter publicering med öppen tillgång och inte uppfyller kraven i Berlindeklarationen.

Brons (Bronze)

Brons öppen tillgång innebär att ett verk först publiceras på låst bakom prenumeration för att sedan släppas fritt tillgängligt efter en tid - fritt att läsa men inte återanvända, anpassa eller dela. Det är vanligt med en uttalad embargoperiod. Brons ses inte som fullvärdig open access-publicering. Licenser för hur publikationerna får användas saknas ofta och flera finansiärer godtar inte modellen överhuvudtaget.

Grå (Grey)

Grå öppen tillgång syftar på till författare som laddar upp sitt arbete på akademiska sociala nätverk (t.ex. ResearchGate, Academia.edu) eller egna webbsidor. Detta kan vara problematiskt eftersom författaren kan bryta mot förlagens licensavtal.För att undvika detta vad gäller tidskrifter så är det viktigt att undersöka hur det ser ut med med förlagens licenser i SherpaRomeo.

Svart (Black)

Svart öppen tillgång innebär ofta att man ignorerar upphovsrätten och inte betalar de ekonomiska kostnaderna för en artikel. Användarna av svart öppen får gratis tillgång till digitala versioner av artiklar utan författarnas vetskap och samtycke. Svart öppen tillgång uppstod som ett resultat av den växande efterfrågan på snabb, enkel och gratis tillgång till vetenskapligt material. Material som delas på detta sätt kan bryta mot förlagens licenser och upphovsrätt.

Denna modell kan ta olika former som du som författare behöver vara uppmärksam på:

  • artikelförfattaren tillfrågas om att tillhandahålla en kopia via länken till ett institutionellt arkiv
  •  inloggningar  delas  på sociala medier med  en obehörig person för att nå innehåll som kräver prenumeration.
  • piratkopierade innehållswebbplatser, såsom till exempel Sci-Hub och  LibGen.

Kontakt


Senast uppdaterad