Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är en bok?

Det finns olika sorters böcker, skönlitterära böcker och fackböcker. Skönlitterära böcker innehåller oftast en påhittad eller självupplevd historia. Med fackböcker menas böcker skrivna med ett ämne i fokus där referenser till ämnet ofta finns med. Graden av vetenskaplighet varierar i fackbok. Fackböcker är antingen monografi eller antologi. Monografin är skriven av en eller fler författare. Antologin har en eller fler redaktörer där kapitlen är skrivna av olika författare.

Hitta boken 

  1. Sök först i vår söktjänst på startsidan efter t.ex. titel och/eller författare, det går också jättebra att söka på ämne. Kursböcker finns i de flesta fall i både ett utlånings- och ett ett s.k. referensexemplar.

  2. När du sökt fram boken i bibliotekets söktjänst får du en sifferkod och ett efternamn alternativt ett ord som visar var boken står. Böckerna är uppställda utifrån vad de handlar om och har således fått en kod utifrån det. Systemet vi använder heter Dewey och används internationellt. Ju fler siffror din bok fått desto mer specifik är den inom det ämne du söker fakta.

   Några exempel:

   150 Psykologi
   155.2 Personlighetspsykologi

   Böcker märkta med en röd etikett med REF på är kursböcker du får läsa i biblioteket. De kan inte lånas hem.

Finns inte boken du letar efter?

Testa att söka i Libris (nationell biblioteksdatabas), eller se om den finns på ett folkbibliotek nära där du bor. Du är också välkommen att lämna ett inköpsförslag.

Lånetider på böcker

Normal lånetid är 14 dagar med och du kan själv låna om boken, så länge ingen köar på boken. Läs mer om lånetider här.

Särskilda boksamlingar

Normkritiska boksamlingen

Samlingen består av ett urval av både skönlitteratur och faktaböcker som visar på vidden i begreppet normkritik. Du hittar böckerna på plan två utanför Compactushyllorna.

För att läsa mer om normkritik:

Hållbarhetssamlingen

Hållbar utveckling brukar definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Gro Harlem Brundtland i FN-rapporten “Vår gemensamma framtid”, 1987)

Hållbarhetssamlingen täcker in alla de tre dimensionerna av begreppet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Samlingen innehåller både facklitteratur och skönlitteratur. Hållbarhetshyllan finns på plan två utanför Compactushyllorna.

Läromedel

Bibliotekets samling med läromedel för grund- och gymnasieskolan är ett urval av pedagogisk litteratur, användbar för studenter som läser pedagogik. Du hittar samlingen på plan två utanför Compactushyllorna.

Senast uppdaterad