Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Biblioteket ger forskarstöd genom att hjälpa dig med frågor kring

Evenemang

Vi anordnar olika evenemang för att lyfta högskolans forskare och forskning. Meddelande publiceras på Anställd i god tid innan.

Samlat forskningsstöd på Högskolan Väst

Få hjälp med råd och vägledning för att hitta finansiering av din forskning av högskolans Forsknings- och innovationskontor (FIK)

Sedan hösten 2017 finns även en referensgrupp för högskolans gemensamma forskningsstöd. Gruppen ska utveckla stödet till forskare och doktorander samt fungera som en länk mellan förvaltning, bibliotek och de olika institutionerna. 

Forskningsfinansiärers OA-policyer finns via Sherpa/Juliet.

Team Forskarstöd och Publicering


Senast uppdaterad av Biblioteket