Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Opublicerade arbeten

Opublicerade arbeten kan vara av två slag.

  1. Rapporter, kompendier, dokument utgivna av myndigheter, organisationer, företag och föreningar för internt bruk. I det fallet skriver du Opublicerat manuskript direkt efter titeln.
  2. Texter som ännu inte har publicerats men som är under tryckning. I detta fall använder du dig av Under tryckning.

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (u.å). Titel i kursiv stil: undertitel. [Opublicerat manuskript alt Under tryckning].

Referenslista

Olsson, A. (u.å.) Tankar om APA. [Opublicerat manuskript]. 

Tips! En fotnot kan förtydliga att arbetet till exempel ingår i ett tidigare utfört arbete. Enligt APA-manualen kan en fotnot ses som ett komplement med kort information som förtydligar dokumentets innehåll.

Exempel fotnot:
Fotnot 1: Denna text ingår i en tidigare, av författaren, inlämnad uppsatsplan.

Arkivhandlingar

Arkivhandlingar inkluderar brev, opublicerade texter, interna dokument, urklipp och andra dokument från institutioner, myndigheter, organisationer och företag som ingår i en samling och hämtats i ett arkiv.

Kan det du använt sökas fram för att det finns fritt tillgängligt via bibliotek eller på webben använder du den referensmall som passar för ändamålet.

Formatet för referens för en arkivhandling inkluderar författare, datum, titel och källa. Referensen kan modifieras för dokument som innehåller mer eller mindre specifik information. Komplettera med all den information du har. Det underlättar för din läsare att hitta till dokumentet.

Kompletterande information kan vara arkivets namn, telefonnummer, filnamn eller nummer. Om du kompletterar med information som inte finns i dokumentet sätter du denna inom hakparenteser.

Mall

Efternamn, förnamnsinitial/Organisation/Myndighet. (år). Titel: ev. undertitel. [ev. kompletterande information som inte finns på dokumentet]. Ev. URL

Exempel:
Byggnadsnämnden, Vänersborgs Kommun. (1978). Beslut ang nedläggning av lasarett. [Länk till arkivkontakt https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/arkiv-och-slaktforskning/kommunens-arkiv.html

Läs mer om Arkivhandlingar i APA 7

Senast uppdaterad