Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla källor du använder dig av ska refereras till för att undvika plagiat. Det finns olika referenssystem och i våra referensguider kan du hitta vilket sätt just du ska referera på. Våra referenssystem är:

Hör Fredrik och Jessica berätta mer om referenshantering i DigiPodden.

Att referera

Generellt sett gäller det att man skriver referenser på olika sätt, beroende på vilken typ av källa man använder. Referensen kan till exempel bestå av material som blogginlägg, konferenstryck, bok eller artikel i en tidskrift. Den kan även vara en muntlig källa, eller bestå av videoinspelningar, radioprogram et cetera.

Det är viktigt att redan från början hålla reda på varifrån information hämtas, oavsett vilken typ av referens det gäller. Det kommer att spara tid och möda i slutet av ditt uppsatsarbete då du ska skriva en referenslista. Hur denna ska se ut beror på vilket referenssystem du och din lärare kommit överens om. Viktigt att tänka på är att vara konsekvent tillvägagångssättet.

Att tänka på när man refererar

När man refererar sammanfattar man eller anger med egna ord vad någon annan har skrivit. Det vilket förutsätter att man först har tillägnat sig och förstått originaltexten. Att man refererar kan vara för att man vill:

  • undvika plagiat
  • fördjupa förståelsen för originalkällan
  • öva sin förmåga att formulera sig.

Vid referat är det viktigt att man skiljer på sina egna tankegångar och författarens. Det kan ske med så kallade referatmarkörer. Referatmarkörer är ord som tycker, anser, påstår visar, skriver, et cetera.

Slutligen är det viktigt att man anger källan genom texthänvisning i anslutning till referatet samt genom fullständig referens i referenslistan.

Olika sätt att hämta referenser

Det finns olika sätt att hämta en referens på beroende på vilket system/databas du befinner dig i, nedan har vi beskrivit några.

Tänk på när du använder referenstjänster att du alltid måste dubbelkolla de referenser du får. Informationen om artikeln kan vara felaktigt inmatad och då blir det dessvärre också fel i referensen.

Här kan du hämta referenser:

  • Biblioteksdatabasen Libris  har en tjänst de kallar "Skapa referens". Sök reda på den bok du vill referera till, klicka på "Skapa referens" och välj det referenssystem du använder.
  • På samma sätt har en del vetenskapliga databaser en citeringsfunktion där du automatiskt kan skapa referenser.
  • Google Scholar erbjuder också en referenstjänst, den återfinns under tecknet under respektive träff i träfflistan.
  • Microsoft Word har inbyggd referenstjänst men tänk på att den inte alltid är helt pålitlig. Vi rekommenderar inte att använda sig utav denna.

Använda referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram kan du göra en egen litteraturdatabas av referenser som du sparat ner från olika databaser eller själv skrivit in. Av dessa referenser går det sedan att automatiskt skapa litteraturhänvisningar i t.ex. ett Word-dokument, som i sin tur automatiskt bildar en referenslista.

Det finns flera olika program att använda sig utav

Zotero

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla in, sortera, infoga dina referenser och skapa en automatisk referenslista.

Karlstad Universitet har bra guider, filmer och information om Zotero som vi på biblioteket rekommenderar dig att ta del av. 

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad