Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till 

Avhandling

Mall, elektronisk

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i  kursiv stil (ev. Seriens titel och siffra) [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats, Högskola/Universitet]. Databasen/Arkivet. URL

Mall, tryckt

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i  kursiv stil (ev. Seriens titel och siffra) [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats, Högskola/Universitet]. Databasen/Arkivet. 

Texthänvisning

Höglund Arveklev (2017) skriver om drama och hur det kan användas inom sjuksköterskeutbildningen.

Att använda sig av drama i sjuksköterskeutbildningen har visat sig vara en vinst (Höglund Arveklev, 2017). 

Referenslista

Höglund Arveklev, S. (2017). Drama and learning in nursing education: a study in first and second cycle [Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet]. GUPEA. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/53616

Molin, M. (2004). Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan (Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 11) [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. DIVA. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf

Grankvist, G. (2002). Determinants of Choice of Eco-Labeled Products (Nr. 110) [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. Göteborgs universitet.

Konferenspresentation

Mall

Efternamn, förnamnsinitial. (datum månad, år). Titel på konferensbidraget i kursiv stil [Konferensbidrag] Konferensens namn, ort, land. Ev. URL

Texthänvisning

Thorn och Wilners (2018) samverkansprojekt visade...

Samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek har studerats (Thorn & Wilner, 2018) och...

Referenslista

Thorn, J., & Wilner, A. (6-7 december, 2018). Från akademi till arbetsliv - samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek. [Konferensbidrag] VILÄR 2018, Mölndal, Sverige. http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1281043&dswid=1763

Konferenspublikation

Konferenspublikationer eller konferensproceedings kallas den samlade utgivningen av de presentationer som getts på en konferens.

Konferensbidrag som publicerats i en tidskrift refereras till som tidskriftsartikel

Konferensbidrag som publicerats i en bok refereras till som bok

Konferensbidrag som publicerats som ett kapitel i en bok refereras som kapitel i bok

Uppsats

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial., & Efternamn, Förnamnsinitial. (År) Titel i kursiv stil [Examensarbete/Masteruppsats, Universitet]. Databasen/Arkivet. URL (om fulltext finns)

Texthänvisning

Adler och Askeröd (2017) fann att...

... (Adler & Askeröd, 2017). 

Referenslista

Adler, M., & Askeröd, T. (2017). Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn och deras föräldrar inom hälso- och sjukvården [Examensarbete, Högskolan Väst]. DiVA. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1075539/FULLTEXT01.pdf

Senast uppdaterad