Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till 

Avhandling

Mall, elektronisk:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i  kursiv stil (ev. Seriens titel och siffra) [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats, Högskola/Universitet]. Databasen/Arkivet. URL

Mall, tryckt:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i  kursiv stil (ev. Seriens titel och siffra) [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats, Högskola/Universitet]. Databasen/Arkivet. 

Texthänvisning:

Höglund Arveklev (2017) skriver om drama och hur det kan användas inom sjuksköterskeutbildningen.

Att använda sig av drama i sjuksköterskeutbildningen har visat sig vara en vinst (Höglund Arveklev, 2017). 

Referenslista

Höglund Arveklev, S. (2017). Drama and learning in nursing education: a study in first and second cycle [Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet]. GUPEA. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/53616

Molin, M. (2004). Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan (Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 11) [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. DIVA. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf

Grankvist, G. (2002). Determinants of Choice of Eco-Labeled Products (Nr. 110) [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. Göteborgs universitet.

Konferenspresentation

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial. (datum månad, år). Titel på konferensbidraget i kursiv stil [Konferensbidrag] Konferensens namn, ort, land. Ev. URL

Texthänvisning:

Thorn och Wilners (2018) samverkansprojekt visade...

Samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek har studerats (Thorn & Wilner, 2018) och...

Referenslista:

Thorn, J., & Wilner, A. (6-7 december, 2018). Från akademi till arbetsliv - samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek. [Konferensbidrag] VILÄR 2018, Mölndal, Sverige. http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1281043&dswid=1763

Konferenspublikation

Konferenspublikationer eller konferensproceedings kallas den samlade utgivningen av de presentationer som getts på en konferens.

Konferensbidrag som publicerats i en tidskrift refereras till som tidskriftsartikel

Konferensbidrag som publicerats i en bok refereras till som bok

Konferensbidrag som publicerats som ett kapitel i en bok refereras som kapitel i bok

Uppsats

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial., & Efternamn, Förnamnsinitial. (År) Titel i kursiv stil [Examensarbete/Masteruppsats, Universitet]. Databasen/Arkivet. URL (om fulltext finns)

Texthänvisning:

Adler och Askeröd (2017) fann att...

... (Adler & Askeröd, 2017). 

Referenslista:

Adler, M., & Askeröd, T. (2017). Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn och deras föräldrar inom hälso- och sjukvården [Examensarbete, Högskolan Väst]. DiVA. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1075539/FULLTEXT01.pdf

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen