Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till 

Film/TV, DVD, Video

TV-sändningar, filmer och ljudinspelningar identifieras av deras producent och/eller regissör. Typen av material skrivs inom klammer efter titeln, t.ex. [Rörlig bild], [-sändning], [TV-serie], [CD], [DVD], [Videofil]

Mall

Efternamn, förnamnsinitial (producent/författare/regissör). (År). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [Film/DVD/TV-program]. Studio alt URL

Texthänvisning

Colin Nutley (2004) visar i sin film...

I filmen Under solen (Nutley, 2004) spelar...

Referenslista

Nutley, C. (Regissör). (2004). Under solen [DVD].  Svenska filminstitutet.

UR

Mall

Organisation. (År). Titel i kursiv stil [Elektronisk resurs]. URL

Texthänvisning

Enligt Hjärnans ljusa och mörka sidor i Sveriges Utbildningsradio (2012) så...

Det framkom att det är bättre att...(Sveriges utbildningsradio, 2012).

Referenslista

Sveriges Utbildningsradio. (2012). UR Samtiden Tema: Hjärnans ljusa och mörka sidor
[Audio].  http://urskola.se/Produkter/166723-UR-Samtiden-Tema-Hjarnans-ljusa-och-morka-sidor

Webinar (inspelat)/webbkurs

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial / organisation. (År). Titel i kursiv stil [Webinar]. Organisation. URL

Texthänvisning

Olsson (2020) redogör hur man ska söka information...

Via Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (2023) kan man gå en kurs om mäns våld mot kvinnor.

"Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" är titeln på introduktionskursen som man kan gå via en online utbildning  (Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2023).

Referenslista

Olsson, A. (2020). Att söka information [Webinar]. Högskolan Väst, biblioteket. https://dfjkjfkdjfjkjff

Nationellt centrum för kvinnofrid (Producent/utgivare). (2023). En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer [Webbkurs]. https://webbkursomvald.se/?loggedout

OBS! Webinar, som inte är inspelat, refereras som personlig kommunikation.

YouTube (och strömmande video)

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial/Organisation. (datum månad, år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. [Video]. Youtube. URL                             

Texthänvisning

Enligt filmen Arbetsmiljö (Sorbring & Winroth, 2018) är... 

Sorbring och Winroth (2018) berättar...

En vetenskaplig artikel ska innehålla . . . . (Högskolan Väst, 2015)

Referenslista

Sorbring, C., & Winroth, J. (1 april, 2018). Arbetsmiljö: om nytänkande i arbetsmiljöfrågor [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=GsucsdANNIs 

Skolverket. (1 februari, 2016). Kursplaner i nationella minoritetsspråk ger förutsättning för att läsa minoritetsspråk [Video]. Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=-MNXgWLzHV0

Högskolan Väst. (15 december, 2015). Så läser du en vetenskaplig artikel [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=PEWU46w0co8&index=1&list=PLXEWccO94TqQpFbkHd3dIAv4P4lBKvLkb

Senast uppdaterad