Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gå direkt till mallar och anvisningarna för

För att kunna använda och ändra i mallen behöver du först spara ner den.

Saknar du mall för examensarbeten från din institution?

Det kan även vara så att mallen är borttagen på grund av att den inte uppfyllt kraven på tillgänglighetsanpassning. En del institution

er undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas upp ganska olika form beroende på forskningsfråga, metodval, teoribakgrund, etc. 

Kontakta din handledare för att veta mer, se om mallen finns i Canvas eller se om du kan få vägledning genom din Studieanvisning/kurs-PM.

Generella anvisningar

Högskolan Västs logotyper hittar du här

Använda word i ditt uppsatsskrivande

Har du frågor om akademiskt skrivande? Kontakta Språkvingen.

Institutionen för ekonomi och IT

Omslagsmall för arbeten i företagsekonomi Omslagsmall för examensarbete i informatik på kandidatnivå - avdelningen för Informatik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Skrivprogression steg 1

Anvisningar skrivprogression IV steg 1.pdf Checklista skrivprogression IV steg 1.pdf Rapportmall IV steg 1.docx

 

Skrivprogression steg 2

Anvisningar skrivprogression IV steg 2.pdf Checklista skrivprogression IV steg 2.pdf Rapportmall IV steg 2.docx

 

Skrivprogression steg 3

Anvisningar skrivprogression IV steg 3.pdf Checklista skrivprogression IV steg 3.pdf Rapportmall IV steg 3.docx

 

Examensarbete högskoleingenjör

Anvisningar examensarbetsrapport IV grundnivå.pdf Checklista examensarbetsrapport IV grundnivå.pdf Rapportmall examensarbete IV grundnivå.docx

 

Project reports and bachelors thesis

Template bachelors-thesis Engineering Science.docx Template project-report Engineering Science.docx

Institutionen för individ och samhälle

Omslag till uppsatser i psykologi, 7,5 och 15 hp Omslag till uppsatser Socialpedagogiska programmet, 15 hp Mall för examensarbete 1 grundlärarutbildning 15hp.docx Omslag BUV, master, 15hp.docx

Institutionen Hälsovetenskap

Allmänt

Försättsblad individuell skriftlig inlamningsuppgift.docx

 

Sjuksköterskeprogrammet

Wordmall för examensarbete på grundivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp.docx Uppsatsens fram- och baksida.docx

 

Socialpsykiatrisk vård

Anvisningar för examensarbete på grundnivå med huvudområdet vårdvetenskap 15 hp 2018.pdf

 

Specialistsjuksköterska

Anvisningar för examensarbete i omvårdnad avancerad nivå.pdf Wordmall för examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp.docx Anvisningar för fördjupningsarbete 7.5 hp specialistsjuksköterska avancerad nivå inom området omvårdnad vt 23 (3).docx

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen