Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gå direkt till mallar och anvisningarna för

För att kunna använda och ändra i mallen behöver du först spara ner den.

Saknar du mall för examensarbeten från din institution?

Det kan även vara så att mallen är borttagen på grund av att den inte uppfyllt kraven på tillgänglighetsanpassning. En del institution

er undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas upp ganska olika form beroende på forskningsfråga, metodval, teoribakgrund, etc. 

Kontakta din handledare för att veta mer, se om mallen finns i Canvas eller se om du kan få vägledning genom din Studieanvisning/kurs-PM.

Generella anvisningar

Högskolan Västs logotyper hittar du här

Använda word i ditt uppsatsskrivande

Har du frågor om akademiskt skrivande? Kontakta Språkvingen.

Institutionen för ekonomi och IT

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Skrivprogression steg 1

Skrivprogression steg 2

Skrivprogression steg 3

Examensarbete högskoleingenjör

Project reports and bachelors thesis

Institutionen för individ och samhälle

Institutionen Hälsovetenskap

Allmänt

Sjuksköterskeprogrammet

Socialpsykiatrisk vård

Specialistsjuksköterska

Kontakt


Senast uppdaterad