Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är en vetenskaplig artikel?

I en vetenskapliga artikeln presenteras nya forskningsresultat. Den vetenskapliga artikeln har det högsta vetenskapliga värdet av all vetenskaplig publicering. En anledning till detta är att den innan publicering granskas av andra forskare inom ämnet i en så kallad peer review-process (länk). 

Strukturen på en vetenskaplig artikel är oftast denna

 • Abstrakt. Kort sammanfattning innehållande syfte, metod, resultat och slutsatser. Artikelns nyckelord återfinns ofta här.
 • Introduktion. Innehåller bakgrund till studien, syfte och frågeställningar.
 • Metod. Här beskrivs den/de metoder som använts. Beskrivningen ska vara så detaljerad att andra forskare ska kunna bedöma tillförlitlighet och trovärdighet och eventuellt upprepa studien.
 • Resultat. Här redovisas resultatet forskarna samlat in.
 • Diskussion och slutsatser. Forskarna diskuterar resultatet kopplat till tidigare forskning samt blickar framåt. Även metoden diskuteras och studiens slutsatser presenteras.
 • Referenser. Alla referenser forskarna använt återfinns här.

De vanligaste typerna av vetenskapliga artiklar:

 • Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.
 • Översiktsartiklar som är kritiska utvärderingar där författaren organiserar, integrerar och utvärderar tidigare publicerade studier.
 • Teoretiska artiklar där författaren utifrån existerande forskning lägger fram en ny teori, analyserar eller kritiserar existerande teorier.

Hitta en artikel

 1. Vet du vilken artikel du letar efter kan det vara enkelt att börja i bibliotekets söktjänst. Sök på artikelnamnet, då får man oftast träff och hamnar direkt på sökt artikel. Nästan alla artiklar du hittar via vår söktjänst är tillgängliga i fulltext.

 2. Klicka på Get from University West för att ladda ner artikeln då skall du på campus direkt komma fram till artikeln. Är du utanför campus behöver du logga in. Läs mer nedan. 

 3. Om du inte ser artikeln, klicka uppe i vänsterhörnet på texten "If your article doesn't show, click here for alternative links to find it / "och i nästa fönster "View this article at ...." så kommer du fram till artikeln

 4. Får du ingen träff i vår söktjänst går du till tidskriftslistan och söker fram den tidskrift artikeln finns i. När du hittat rätt tidskrift klickar du dig fram till rätt år, nummer och sidor.

 5. Fortfarande ingen träff? Sök utanför bibliotekets samlingar (EDS). Hittar du något du vill ha där kan du få artikeln hemskickad via post i fulltext mot en kostnad.

Kom ihåg:

 • Om du är hemma eller utanför campus får du upp en inloggningsruta där du skall logga in dig, använd ditt användarnamn (t.ex buba0001 utan @student.hv.se) & lösenord.
  Om du klickar på artikeltiteln istället för Get from University West så måste du tyvärr logga in 2 gånger: Först med personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXX) & PIN-kod (4 siffror) och därefter med användarnamn (t.ex buba0001 utan @student.hv.se) & lösenord.

 • Alla bibliotekets tryckta tidskrifter finns på bibliotekets nedre plan i compactushyllorna. Tidskrifterna lånas inte ut.

 • Om du behöver artiklar från tidskrifter som biblioteket inte prenumererar på, får du beställa kopior.

 • Vill läsa en artikel inom ett visst ämne, kan du välja att gå till våra databaser. Med hjälp av bibliotekets guider kan du hitta användbara databaser i rätt ämne.

DOI-nummer och länkar till elektroniska resurser off-campus

När du inte är på campus kan det ibland vara problematiskt att få tillgång till bibliotekets e-resurser som endast är tillgängligt för studenter och anställda vid Högskolan Väst.

Om du har ett DOI-nummer

DOI, Digital Object Identifier (DOI) används av många förlag och är en permanent adress för att citera och länka till elektroniska dokument.

Skapa DOI enligt denna modell:

http://ezproxy.server.hv.se/login?url=https://dx.doi.org/DOI-numret

 • http://ezproxy.server.hv.se/login?url=  är URL via vår proxy
 • https://dx.doi.org/    är URL för att hänvisa DOI-numret
 • DOI-numret   skriv in själva numret, t.ex 10.1080/03050068.2013.807642 eller 10.1109/ACCESS.2020.2985494 eller

  10.1371/journal.pone.0234916

En färdig DOI-länk kan se ut så här:

http://ezproxy.server.hv.se/login?url=https://dx.doi.org/10.1080/03050068.2013.807642

Alternativ

Ett alternativ är att använda tjänsten Libkey Nomad som är ett tillägg/extension som du kan installera i din webbläsare. Den har alltid koll på vad du som student eller lärare på högskolan har tillgång till!

Att dela en länk

Kontrollera att du hittar en korrekt länk till artikeln. Du kan inte bara kopiera den adress som visas i adressfältet utan du ska leta efter begrepp som DOI, Permalink, Document URL, Permanent URL m.fl.

Om du har frågor om länkning till e-resurser eller behöver hjälp med att få fram den korrekta länkadressen till en artikel, kontakta biblioteket.

 

Kontakt


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad