Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är en avhandling?

En avhandling skrivs av en forskarstudent/doktorand för att avlägga en licentiat- eller doktorsexamen. Avhandlingen syftar till att visa på den kunskap som inhämtats och de studier som forskarstudenten genomfört under doktorandtiden. Vetenskapligheten i texten är i princip lika hög som i den vetenskapliga artikeln.

Publikationer från Högskolan Väst

DiVA - artiklar, avhandlingar, proceedings m.m. från Högskolan Väst. I DiVA finns Högskolans olika rapportserier registrerade. Senare utgivning finns i fulltext.

Andra svenska publikationer

SwePub - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

Internationell forskning

DART - Europe E-theses Portal, en söktjänst för europeiska avhandlingar i elektronisk form.

OAIster - fritt tillgänglig vetenskaplig forskning från universitet över hela världen

Kontakt


Senast uppdaterad