Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till

Fass/Vårdhandboken/eFYSS/Uppslagsverk/Nationalencyklopedin

Mall

Om författare saknas:
​Uppslagsord/läkemedelsnamn. (år). I Ordbokens namn. URL om sidan är fri, annars uteslut

 

När författare finns:
Efternamn, Initial förnamn. (år). Titel. I Ordbokens namn. URL om sidan är fri, annars uteslut

Texthänvisning

FASS:
Alvedon (2017) är ett analgetikum som hjälper mot...

Vid feber ordineras Alvedon (2017) om barnet är äldre än...

Vårdhandboken:
Rothenberg (2019) anser att vårdplaner…

Vårdplaner dokumenteras i patienternas journaler (Rothenberg, 2019).

eFYSS:
Vid diabetes typ 2 (u.å.) rekommenderas hälsosamma matvanor...

Uppslagsverk:
Kognitiv dissonans (2018) betyder att... 

Nationalencyklopedin:
I Nationalencyklopedin (Brattberg m. fl., 2023) beskrivs smärta...

Referenslista

Alvedon. (2017). I Fass. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19581115000027

Brattberg, G., Linton, S., Malmquist, J., & Mannheimer, C. (2013). Smärta. I Nationalencyklopedin

Fors, P. (2020). Val av diabetesbehandling. I Diabeteshandboken. https://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/7.-val-av-diabetesbehandling-13716305

Rothenberg, E. (2019). Behandling/vårdplan. I Vårdhandboken. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/behandlingvardplan/  

Kognitiv dissonans. (2018). I H. Egidius (Red.), Psykologilexikon. Natur och Kultur.

alt.

Kognitiv dissonans. (u.å.). I H Egidius (Red.), Psykologiguiden. https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kognitiv%20dissonans

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

Mall

Myndighet/organisation. (år). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (ev. uppl.). 

Då myndigheten/organisationen är samma som förlaget utesluter du information om förlaget i referensen. 

Texthänvisning

Autism kan en individ diagnosticeras med om denne uppfyller ett antal kriterier enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2022). 

alt.

American Psychiatric Association (2022) erbjuder diagnosmanualer inom...

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)

Mall

Organisation/myndighet. (2019). Titel (11th ed.). URL

Texthänvisning

World Health Organisation (2019)...

alt.

ICD-11 är en internationell standard för hälsa, dokumentation och statistik (World Health Organisation, 2019). 

Referenslista

World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int/

 

Senast uppdaterad