Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

vetenskaplig text

En vetenskaplig text består av systematiskt framtagen kunskap, grundad på erfarenhet och fakta som är teoretiskt förankrad.  Studierna ska vara möjliga att göra om och kunna utsättas för kritisk granskning.

 • Texten ska grundas på den empiri du fått fram och ge en överskådlig blick av ämnet.
 • Du ska vara kritiskt granskande och alltid ange dina källor.
 • Du ska vara objektiv och undvika egna åsikter.
 • Du kunna motivera dina val av exempelvis ämne, metod och teori.

STRUKTUR

Innan du börjar skriva kan det vara bra att lägga upp en disposition (plan) för din text. En vetenskaplig text består av:

 • Introduktion – Presentera ditt ämne och definiera begrepp. Problemformulering baserad på tidigare forskning. Teorier, ditt syfte och frågeställningar.
 • Metod – Presentera och motivera metoden som använts för datainsamling.
 • Resultat – Presentera ditt material utifrån metoden.
 • Diskussion – Analysera och granska ditt resultat, leder till slutsatser.
 • Referenser – Hänvisningar till alla källor som använts.

 

Titta gärna på andra studentuppsatser inom ditt ämne för inspiration till upplägget. 

Språket

När du skriver en vetenskaplig text finns det en del saker som utmärker språket.

 • Neutralt
 • Tydligt 
 • Koncentrerat
 • Korrekt
 • Vägledande 
 • Opersonligt

 

 tips

 • Glöm inte att spara texten ofta och göra säkerhetskopior!
 • Börja med att skriva utan att tänka på språket. Sedan kan du rensa och förtydliga dina tankar
 • Läs olika texter och lägg märke till hur de är olika.
 • Låt någon annan läsa din text och kommentera, t.ex. en kurskamrat, vän eller handledare.
 • Låt texten vila ett tag, för att kunna se den mer objektivt.
 • När du har börjat skriva är det vanligt att du frågar dig; hur gör jag sidnumrering eller skapar innehållsförteckning i Word? 

Resurser, handböcker och hjälpmedel

Här har vi samlat några sidor du kan ha hjälp av när du ska skriva en text.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen