Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla källor du använder dig av ska refereras till. Det finns olika referenssystem och i vår guide "Att referera" hittar du referenssystemen Harvard, APA, IEEE och Oxford, med tillhörande mallar.

Biblioteksdatabasen Libris  har en tjänst de kallar "Skapa referens". Sök reda på den bok du vill referera till, klicka på "Skapa referens" och välj det referenssystem du använder.

En del vetenskapliga databaser har en citeringsfunktion där du också kan få hjälp med referensen.

Google Scholar erbjuder också en referenstjänst, den återfinns under tecknet under respektive träff i träfflistan.

Microsoft Word har inbyggd referenstjänst men tänk på att den inte alltid är helt pålitlig.

Tänk på när du använder referenstjänster att du alltid måste dubbelkolla de referenser du får. Informationen om artikeln kan vara felaktigt inmatad och då blir det dessvärre också fel i referensen.

EndNote Online

EndNote är ett referenshanteringsprogram för högskolans studenter. Med EndNote kan du göra en egen litteraturdatabas av referenser som du sparat ner från olika databaser eller själv skrivit in. Av dessa referenser går det sedan att automatiskt skapa litteraturhänvisningar i ett Word-dokument, som i sin tur automatiskt bildar en referenslista.

Logga in och skapa konto på EndNote Online

Koppla EndNote till Word

Om du har ett användarkonto hos EndNote så kan du ladda ner ett plug-in som kopplar ihop Word och EndNote. Detta plug-in finns redan på datorer i biblioteket och på Högskolan.

Importera referenser till EndNote Online

För att importera dina valda referenser till EndNote Online kan du oftast välja att klicka på Export eller Export Citations i anslutning till artikeln. I vissa fall måste du först spara ner referenserna till en lista.

Mer information


Senast uppdaterad av Biblioteket